Home   Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Dit jaar vindt de Soester Avondvierdaagse plaats van maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni.

Beste kinderen en ouders/verzorgers,

Erg leuk dat jullie meelopen met de Avondvierdaagse. Dit jaar doen er 140 kinderen van De Driesprong mee.
Veel ouders hebben zich aangemeld als hulpouder en daar zijn wij erg blij mee. De Avondvierdaagse kan niet door 140 kinderen gelopen worden zonder de ogen en oren van hulpouders. Uit de lijst met hulpouders hebben wij een aantal ouders ingedeeld om te fungeren als duwer, trekker of groepscoördinator. Wij hebben hierbij gekozen voor ouders die alle avonden meelopen, zodat de kinderen een vast aanspreekpunt hebben tijdens de avondvierdaagse. Deze ouders zijn hierover reeds geïnformeerd.

Als u niet bent ingedeeld, verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend om niet mee te lopen. Hierdoor blijft het voor de hulpouders overzichtelijker en voor de kinderen duidelijk wie hun aanspreekpunt is.
Het is van groot belang dat alle kinderen zich alle dagen aanmelden en na terugkomst afmelden bij de groepscoördinator. Uw toezicht hierop is zeker van belang.

Wij zien de avondvierdaagse als een sportief evenement, dit staat nog wel eens in schril contrast met de grote hoeveelheden snoep die kinderen meekrijgen voor onderweg. Wij vragen u dan ook om de kinderen op de eerste drie avonden geen snoep mee te geven; fruit, komkommer, tomaat of andere snackgroente zijn prima alternatieven.

Starttijden:
De 10 km start om 18:00 uur, aanwezig om 17:45 uur
De 5 km start om 18:20 uur, aanwezig om 18:05 uur
Op de slotdag lopen de 5 en 10 km samen, de start is om 18:00 uur, aanwezig om 17:45 uur.
Nb De ervaring heeft ons geleerd dat de 5 KM in ongeveer 1 uur en 15 minuten gelopen wordt. De 10 KM wordt in ruim 2 uur gelopen. Dit zijn richttijden, afhankelijk van het weer en de route.

Startlocatie en finishplaats:
Op maandag, dinsdag en woensdag starten we vanaf het terrein van SO-Soest, Bosstraat 137.
De Driesprong staat achteraan op het terrein, de groepen zijn herkenbaar aan de bordjes. De aankomst vindt plaats op de parallelstrook aan de Bosstraat.
Op donderdag starten en finishen we op de Engh. Alle kinderen dienen zich ook donderdag na afloop af te melden bij de coördinator van hun groep! Zij moeten dan tevens het schoolhesje bij de coördinator inleveren.

Calamiteiten:
Mocht uw kind onverhoopt op een avond niet mee kunnen doen, geeft u dit dan telefonisch door, overdag op school via
035-5885914 of ’s avonds via telefoonnummer 06-306 388 42.

Eten en drinken:
Er is geen limonadepost onderweg. Zorgt u ervoor dat uw kind voldoende te drinken bij zich heeft?

Teamleden De Driesprong
Omdat de deelnemende kinderen in het schoolhesje van De Driesprong lopen zijn de dienstdoende teamleden
eindverantwoordelijk. In het geval van calamiteiten (zoals bijvoorbeeld onweer), beslissen zij onder andere of er al dan
niet gelopen wordt. Daarnaast zorgen zij voor:
● Inventarisatie telefoonnummers groepscoördinatoren, duwers, trekkers,
● Uitgifte en inname groepsbordjes, presentielijsten aan de groepscoördinatoren
● Zorgen voor de communicatie met de ouders in geval van calamiteiten.

Website:
Meer informatie en routes kunt u vinden op www.avondvierdaagsesoest.nl
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit overleggen met Mark de Groot, lid van de A4D-commissie van de Ouderraad.
Dit kan bij voorkeur per mail naar administratie@driesprong-soest.nl of via algemeen@driesprong-soest.nl

Team en Ouderraad van De Driesprong wensen alle deelnemende kinderen en ouders een gezellige vierdaagse, met mooi weer en veel plezier.

 
  • Calendar icon 28 mei 2015
  • Category icon