Home   Onderwijsstaking – geen les voor kinderen in groep Floddertje, Stampertjes, 3, 4 en 7

Onderwijsstaking – geen les voor kinderen in groep Floddertje, Stampertjes, 3, 4 en 7

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u wellicht weet roepen de onderwijsvakbonden hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020.
Sinds 10 januari 2020 is er een nieuwe CAO in het basisonderwijs van kracht. De CAO heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020. In deze kortdurende CAO zijn mooie eerste stappen gezet voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor onderwijzend personeel. Toch blijven de zorgen bestaan over structurele oplossingen om het toenemende lerarentekort aan te pakken. Met deze staking roepen de bonden dit kabinet dan ook op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.

Iedere werknemer heeft individueel stakingsrecht en bepaalt zelf of hij/zij aan de oproep tot
staking gehoor geeft. Dat betekent in de praktijk dat de ene leerkracht wel gebruik maakt van dit recht en de andere hiervan afziet. Ook kunnen werknemers bepalen om één van de twee dagen te staken.

Een inventarisatie onder de personeelsleden heeft het volgende als uitkomst:
– Op donderdag 30 januari zijn er geen personeelsleden die gaan deelnemen aan de
staking. Alle kinderen krijgen deze dag dus gewoon onderwijs.
– Op vrijdag 31 januari zijn er wel personeelsleden die gaan deelnemen aan de staking.
Wij verzoeken de ouders van de groepen Floddertje, Stampertjes, 3, 4 en 7 de kinderen
deze dag thuis te houden of anderszins opvang voor hen te regelen.
De kinderen van de groepen Krullevaar, 5, 6 en 8 worden deze dag gewoon op school
verwacht en zullen een reguliere schooldag hebben.
Wij realiseren ons dat het kan voorkomen dat binnen een gezin het ene kind wel onderwijs krijgt deze dag en het andere kind niet. Het opvangen van de groepen van stakende collega’s zou echter betekenen dat wij het effect van de actie die zij ondernemen teniet doen. En u begrijpt vast dat wij dat niet willen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, loopt u dan gerust even bij mij binnen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Damoiseaux
Directeur

 
  • Calendar icon 17 januari 2020
  • Category icon