Home   Nieuws Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Beste ouders/verzorgers,

Dit jaar wordt de Soester Avondvierdaagse gelopen van

maandag 3 tot en met donderdag 6 juni 2019

Als De Driesprong doen wij ook dit jaar weer mee aan dit sportieve evenement. U kunt uw kinderen (en uzelf) door middel van het inschrijfformulier inschrijven. Voorafgaand aan het evenement ontvangen de deelnemende kinderen aanvullende informatie voor hen en voor de ouders. Hieronder treft u alvast de hoofdlijnen aan:

Alle kinderen die op 1 januari 2019 zes jaar of ouder zijn, mogen meelopen.

De starttijden voor 5 en de 10 kilometer zijn gescheiden. Dit betekent dat er voor de
10 kilometer om 17.45 uur (start 18.00 uur) verzameld wordt en voor de
5 kilometer om 18.05 uur (start 18.20).

De deelnemers melden zich bij de groepsbegeleiders op het centrale parkeerterrein bij S.O. Soest. De Driesprong staat links achteraan op het terrein. De begeleiders zijn herkenbaar aan de bordjes met het groepsnummer van De Driesprong. Na afloop wordt er verzameld op de parallelstrook naast de hoofdweg, daar kunt u uw kind weer ophalen nadat het zich heeft afgemeld bij de begeleider. Hiermee behouden we het overzicht op vertrekkende kinderen.

U kunt als ouder alleen meelopen met school, mits u beschikbaar bent als hulpouder. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke taak u voor uw rekening wilt nemen. Op basis van de aanmeldingen wordt u ingedeeld. Bij een bovenmatig aantal inschrijvingen kunt u worden uitgeloot, het is dan niet de bedoeling om op eigen initiatief mee te lopen. Nadere instructies met betrekking tot uw rol worden nog verstrekt.

Wij zien de avondvierdaagse als een sportief evenement, dit staat nog wel eens in schril contrast met de grote hoeveelheden snoep die kinderen mee krijgen voor onderweg. Wij vragen u dan ook om de kinderen op de eerste drie avonden geen snoep mee te geven; komkommer, tomaat of andere snackgroente zijn prima alternatieven.
Wilt u uw kind ook voldoende te drinken meegeven? Er is geen drinkpost van school.

Dit alles klinkt misschien wat streng maar als we bovenstaande in acht nemen kan het, door goede samenwerking tussen ouders, team en OR, een hele leuke en plezierige maar vooral ook veilige wandeltocht worden voor iedereen.

AANMELDEN

Aanmelden is alleen mogelijk op woensdag 15 mei aanstaande van 12.00 -12.30 uur en ’s avonds tussen 19.30 – 20.00 uur in de lerarenkamer van de school.

Aanmelden kan met het inschrijfformulier dat bij deze brief zit. Wilt u dit inschrijfformulier  volledig ingevuld meenemen?

Wij werken dit jaar met een QR code om het inschrijfgeld voor de avondvierdaagse te innen. U kunt via uw mobiele telefoon de betaling van het inschrijfgeld voldoen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook contant betalen. Wilt u het inschrijfgeld van €5,00 per persoon  gepast meenemen?

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen we die uiteraard graag.
Ook kunt u per email contact opnemen met de ouderraad via administratie@driesprong-soest.nl.

We rekenen op uw enthousiaste medewerking.

Met vriendelijke groet,

de ouderraad en het team van RK Daltonschool De Driesprong

Inschrijfformulier