Home   Nieuws 'Oproep'

Oproep

Fantastische opbrengst Vastenactie

De kinderen hebben met de vastenactie enorm veel geld opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum!
Lees meer »


De SKOSS GMR zoekt nieuwe leden

De medezeggenschap binnen de SKOSS scholen is op de school georganiseerd middels een MR  en bovenschools via de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Deze GMR vertegenwoordigt ouders en personeel, om deze reden bestaat de GMR uit drie leerkrachten en drie ouders. Vanwege het aftreden van twee ouderleden en 1 personeelslid zoekt de SKOSS GMR nieuwe leden.
Lees meer »