Home   Oproep De SKOSS GMR zoekt nieuwe leden

De SKOSS GMR zoekt nieuwe leden

De SKOSS GMR zoekt nieuwe leden

Organisatie van medezeggenschap
De medezeggenschap binnen de SKOSS scholen is op de school georganiseerd middels een MR  en bovenschools via de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Deze GMR vertegenwoordigt ouders en personeel, om deze reden bestaat de GMR uit drie leerkrachten en drie ouders. Vanwege het aftreden van twee ouderleden en 1 personeelslid zoekt de SKOSS GMR nieuwe leden.

Waarom is er een GMR?
Er zijn veel redenen hiervoor. Eén ervan is omdat de wet dit voorschrijft. De leden van de GMR zijn de vertegenwoordigers van de ouders en het personeel en hebben een grote rol in het meedenken over, het maken en uitvoeren van het beleid. De GMR leden hebben instemmings-, initiatief- en advies-bevoegdheid t.a.v. de besluitvorming van het bestuur.
Enkele uitgangspunten van de GMR die hierbij voorop staan zijn dat:

  • de kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen;
  • zij met plezier naar school gaan;
  • de school een veilig speel- en leerklimaat heeft   
  • de kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Alleen dan krijgen zij een goede basis om “de wijde wereld in te kunnen gaan”.

Wat doet de GMR?
De GMR en het bestuur komen op jaarbasis regelmatig bijeen. Dan worden er allerlei actuele zaken besproken die van belang zijn voor de kinderen, de ouders en het personeel.

Denk hierbij aan:
de kwaliteit en aantrekkingskracht van de scholen;
de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt van leerkrachten en het voorkomen van lesuitval;
de invoering van moderne leermiddelen die het onderwijs radicaal kunnen veranderen;
een andere kijk op onderwijs – bieden wij de kinderen wel het juiste onderwijs met het oog op de toekomst.
Er zijn tevens jaarlijks terugkerende thema’s zoals begroting en formatie. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de leden van de GMR en de leden van de MR’en.

Ouders spelen in dit geheel een belangrijke rol en kijken vaak net even anders tegen de zaken aan, daarom is het zo belangrijk dat er ook ouders in de GMR zitten.

Organisaties zijn continu onderhevig aan veranderingen en dienen zich hierop aan te passen. Het zijn roerige tijden voor het primair onderwijs. Er dreigt een lerarentekort, de werkdruk is hoog en toch willen we zorgen dat de kinderen een goede basis meekrijgen. Een goede organisatie van de scholen en het bestuur is daarbij van wezenlijk belang en de GMR heeft daarin een belangrijke rol. We zoeken nog leerkrachten en ouders die met ons mee willen denken en onze groep willen versterken. Dus, schroom niet, kom erbij!

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering bedraagt zo’n 15 uur per jaar, een aantal avondvergaderingen en het doorlezen van de stukken. Lid worden doe je in principe voor een periode van drie jaar met een optie voor nog eens drie jaar. Je kunt je dus goed verdiepen en er is voldoende gelegenheid om je in te werken met hulp van je collega GMR-leden.
Als ouder krijg je er een boeiende ervaring tijdens de basisschooltijd van je kind(eren) voor terug. Als personeelslid draag je bij aan de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden en vertegenwoordig je de belangen van jezelf en collega’s op allerlei gebied.

De GMR staat dichter bij dan vaak wordt gedacht.

De GMR zoekt nieuwe leden
Wil jij de komende jaren ook meedenken en meebeslissen over het onderwijs op de SKOSS scholen in Soest en Soesterberg? Meld je dan nu aan als lid voor de GMR.
Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met Marchien Hoeben, secretaresse GMR via administratie@driesprong-soest.nl