Home   Groep 5

Groep 5

     Welkom op de pagina van groep 5!

 

De eerste weken zitten erop en we weten inmiddels een beetje wat we aan elkaar hebben. Na een zomervakantie gaan kinderen opnieuw op zoek naar hun positie in de groep en ontstaat er een nieuwe groepsdynamiek waar we bewust op inspringen (de zgn. ‘Gouden Weken’).

We doen veel groepsvormende activiteiten zoals spelletjes voor tussendoor, samenwerkingsopdrachten en activiteiten die voortkomen uit de lessen van Leefstijl. Ook  als inoefening bij een bepaald onderwerp van bijvoorbeeld spelling of rekenen zetten we diverse speelse werkvormen in.

Het is voor iedereen even wennen; wat waren de afspraken ook al weer en hoe deed ik dat met inplannen van mijn werk. De kinderen pakken het super goed op en kunnen heel rustig met hun taakwerk bezig zijn! Ook het samen spelen gaat erg gezellig. Fijn!

Voor rekenen zijn we bezig met plus- en minsommen en we herhalen de tafels. De tafels zijn voor veel kinderen wat in de vergeethoek terecht gekomen dus we oefenen dit vaak. De kleine tafels moeten nu snel beheerst worden want de komende tijd komt de nadruk vooral te liggen bij de grote tafels.

Belangrijk is om thuis echt te blijven oefenen, het uit het hoofd kennen van alle tafels hebben ze binnenkort zo hard nodig om deelsommen goed te kunnen uitrekenen!

Ook het klokkijken heeft nog aandacht nodig!

Met taal zijn er al verschillende doelen aan bod gekomen zoals woorden op alfabetische volgorde leggen (wist u dat je dat erg goed kunt oefenen met de dierenplaatjes van Freek?) en het langer maken van zinnen door er een wie/wat en waar stukje aan vast te maken.

Met spelling werken we bij dit thema aan de categorieën eer/oor/eur, aai/ooi/oei en ng/nk. Bijna dagelijks doen we een zgn. 5-woordendicteetje waarbij we woorden uit diverse categorieën herhalen. Het is belangrijk dat de kinderen de woorden in hun hoofd in klankgroepen hakken, stukje voor stukje opschrijven en daarbij voor elke klankgroep bedenken welke spellingcategorie erin voorkomt en last but not least: het woord nakijken!

Nieuw dit jaar zijn de lessen wereldoriëntatie, voor veel kinderen iets waar ze erg naar uitkeken. Ze smullen van alle informatie!

Dit aardrijkskundeblok werken we aan het thema ‘handige plattegronden’. De kinderen verkennen wat een atlas is en hoe je hierin iets kunt opzoeken. Voor het maken van een kaart heb je een hoog standpunt nodig, hoe hoger je bent hoe minder details er waarneembaar zijn. De kinderen leren wat een satelliet is.

Een kaart lezen wordt gemakkelijker als je je bewust bent van herkenningspunten in je omgeving. Herkenningspunten zijn objecten met een vaste plaats in de ruimte en een bijzonder kenmerk. Ze vallen op en zijn meestal terug te vinden in de legenda van een plattegrond. We bekijken foto’s van wereldberoemde herkenningspunten als het Vrijheidsbeeld, de Chinese muur en de Eiffeltoren.

Tijdens de lessen geschiedenis gaat het over de tijd van jagers en boeren. We bespreken hoe mensen in die tijd leefden. Wat is het verschil tussen verzamelaars en boeren. En hoe ontstonden hunebedden eigenlijk?