Home   Groep 5

Groep 5

     Welkom op de pagina van groep 5!

Lieve kinderen en ouders,

graag wensen wij jullie een heel fijne vakantie en willen wij jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar! Wij hebben van jullie genoten.

Juf Dorine en Juf Renata

===

De imker

We waren bij de imker.

de eerste groep ging opdrachten doen (  zoals kaarsen maken ).

en de tweede groep kreeg uitleg over bijen.

Er was een echte imker.

En heeft ons een bijenkast laten zien.

het was echt koel echt een aanrader om in de vakantie er heen te gaan!

Hij vertelden ons alles over bijen en hoorners.

er zijn 300 bijensoorten.   

hopelijk doen we het volgend jaar ook.

het was superleuk

===

project ‘Sporen in het land’, foto’s gemaakt door Jeanine van Maris.

 

 

————————————————————————————————————————-

Uitwisseling met groep 3

De kinderen van groep 3 vonden het leuk,en de kinderen van groep 5 ook. En we kregen stokjes en marsmellows. Daarmee konden we huisen en tenten en appartementen maken. En dat was super leuk, we konden allemaal dingen verzinnen. Het was best lastig, want je moet het allemaal heel presies doen. En op het laatste mochten we de marsmelows opeten. En opruimen en toen waren we klaar.

 

Buitenles rekenen

Op dinsdag 2 April, was de dag van de nationale buitenlesdag.
We mochten een les van rekenen maken.Het onderwerp was seconde en minuten. Het was een leuke buitenactiviteit. We mochten bijvoorbeeld een rondje rennen om de school. We mochten ook 2 parkoersen maken en mochten 2x zelf kiezen en mochten 3x duikelen op het duikelrek. 
Het was niet alleen spelen maar ook rekenen het was super leuk.

 

 

————————————————————————————————————————-

Op vrijdag 7 december gaan de kinderen figuurzagen. Ze hebben eerst in de klas een ontwerp voor een kerstboom gemaakt en vervolgens mogen ze deze beneden in de speelzaal uitzagen. Sommige kinderen zijn hier handig in, andere kinderen vinden het nog een hele uitdaging. Dankzij een flinke club hulpouders lukt het iedereen om het boompje uit te zagen.

Eenmaal uitgezaagd mag het geschilderd worden. De week erna gaan de kinderen aan de slag met versieren. Alles is thuis uit de kast getrokken en meegenomen om de boom zo mooi mogelijk ‘op te tuigen’. De versieringen, hamers en spijkers worden lief gedeeld met elkaar, iedereen geniet en het resultaat is zo leuk!!

 

Sinterklaas – Joris en Teun

Het was leuk en gezellig. Sinterklaas kwam met paard en wagen en twee pieten. De pieten strooiden pepernoten het was een groot feest. We gingen de surprises uitpakken. Ongeveer om 11 uur eindelijk was het zover. Sinterklaas was er eindelijk. En we kregen een groot kado. En we gingen afscheid nemen. Dag sinterklaasje dag hoor.

Tijdens de creatieve les werken de kinderen aan het doel ‘applicatie’. Ze hebben op papier eerst een pietenhoofd ontworpen, dit vervolgens in delen uitgeknipt om zo een patroon te krijgen. Daarna is het op lapjes stof gespeld en zetten ze deze stukjes stof vast door middel van de rijgsteek. Wauw, en wat hadden we bewondering voor ze! Sommigen hadden de eerste les nog moeite om de draad door de naald te krijgen maar uiteindelijk hebben ze allemaal op hun eigen manier en niveau keihard gewerkt. Kinderen waarbij het lekker liep, hebben uit zichzelf kinderen geholpen die het nog lastig vonden. Prachtig om te zien!

 

 

Rommelpiet is langs geweest in onze klas………

 

Met rekenen oefenen we nog steeds veel met plus- en minsommen en inmiddels kunnen de kinderen dat heel goed, als ze maar de rust nemen om het nauwkeurig uit te rekenen.

Een paar keer in de week oefenen we met hoofdrekenen en met het kritisch lezen en uitrekenen van verhaalsommen. Het gebruik van wisbordjes is hierbij super handig!

Langzaam aan beginnen de kinderen kennis te maken met de deelsommen. Hierbij is het erg fijn als je de tafels goed beheerst. Als je namelijk 30 pepernoten moet verdelen over 5 kinderen is het handig als je direct ziet dat de keersom hierbij 5×6 is……

Voor spelling werken we dit blok onder andere aan woorden die eindigen op -ig en -lijk en woorden die beginnen met be-, ge- en ver-.  Voorbeelden van deze woorden kunt u vinden op de pagina van groep 5 bij ‘links’.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

De eerste weken zitten erop en we weten inmiddels een beetje wat we aan elkaar hebben. Na een zomervakantie gaan kinderen opnieuw op zoek naar hun positie in de groep en ontstaat er een nieuwe groepsdynamiek waar we bewust op inspringen (de zgn. ‘Gouden Weken’).

We doen veel groepsvormende activiteiten zoals spelletjes voor tussendoor, samenwerkingsopdrachten en activiteiten die voortkomen uit de lessen van Leefstijl. Ook  als inoefening bij een bepaald onderwerp van bijvoorbeeld spelling of rekenen zetten we diverse speelse werkvormen in.

Het is voor iedereen even wennen; wat waren de afspraken ook al weer en hoe deed ik dat met inplannen van mijn werk. De kinderen pakken het super goed op en kunnen heel rustig met hun taakwerk bezig zijn! Ook het samen spelen gaat erg gezellig. Fijn!

Voor rekenen zijn we bezig met plus- en minsommen en we herhalen de tafels. De tafels zijn voor veel kinderen wat in de vergeethoek terecht gekomen dus we oefenen dit vaak. De kleine tafels moeten nu snel beheerst worden want de komende tijd komt de nadruk vooral te liggen bij de grote tafels.

Belangrijk is om thuis echt te blijven oefenen, het uit het hoofd kennen van alle tafels hebben ze binnenkort zo hard nodig om deelsommen goed te kunnen uitrekenen!

Ook het klokkijken heeft nog aandacht nodig!

Met taal zijn er al verschillende doelen aan bod gekomen zoals woorden op alfabetische volgorde leggen (wist u dat je dat erg goed kunt oefenen met de dierenplaatjes van Freek?) en het langer maken van zinnen door er een wie/wat en waar stukje aan vast te maken.

Met spelling werken we bij dit thema aan de categorieën eer/oor/eur, aai/ooi/oei en ng/nk. Bijna dagelijks doen we een zgn. 5-woordendicteetje waarbij we woorden uit diverse categorieën herhalen. Het is belangrijk dat de kinderen de woorden in hun hoofd in klankgroepen hakken, stukje voor stukje opschrijven en daarbij voor elke klankgroep bedenken welke spellingcategorie erin voorkomt en last but not least: het woord nakijken!

Nieuw dit jaar zijn de lessen wereldoriëntatie, voor veel kinderen iets waar ze erg naar uitkeken. Ze smullen van alle informatie!

Dit aardrijkskundeblok werken we aan het thema ‘handige plattegronden’. De kinderen verkennen wat een atlas is en hoe je hierin iets kunt opzoeken. Voor het maken van een kaart heb je een hoog standpunt nodig, hoe hoger je bent hoe minder details er waarneembaar zijn. De kinderen leren wat een satelliet is.

Een kaart lezen wordt gemakkelijker als je je bewust bent van herkenningspunten in je omgeving. Herkenningspunten zijn objecten met een vaste plaats in de ruimte en een bijzonder kenmerk. Ze vallen op en zijn meestal terug te vinden in de legenda van een plattegrond. We bekijken foto’s van wereldberoemde herkenningspunten als het Vrijheidsbeeld, de Chinese muur en de Eiffeltoren.

Tijdens de lessen geschiedenis gaat het over de tijd van jagers en boeren. We bespreken hoe mensen in die tijd leefden. Wat is het verschil tussen verzamelaars en boeren. En hoe ontstonden hunebedden eigenlijk?