Home   Groep 6

Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!

 

Hier vindt u binnenkort allerlei verhalen over het reilen en zeilen in groep 6!

 

Deze periode werken wij aan de volgende doelen:

Taal

  1. Ik kan de betekenis van de themawoorden benoemen.

2. Ik kan voorzetsels op de juiste manier in de zin gebruiken.

3. Ik weet de regels voor het schrijven van werkwoorden in de verleden tijd en kan deze toepassen.

4. Ik kan de stam van een werkwoord benoemen.

5. Ik kan de persoonsvorm met behulp van de getalsproef vinden.

6. Ik kan een afkorting maken en uitschrijven in hele woorden.

7. Ik ken de betekenis van de voorvoegsels ex-, ver-, en ont-.

Rekenen

1. Ik kan kolomsgewijs optellen.

2. Ik kan handig rekenen met:

    – Halveren en verdubbelen (6×12/ 3×24)

    – Vier getallen (130+170+280+120)

3. Ik kan schattend optellen tot 1000.

4. Ik kan een staafgrafiek lezen en samenstellen.

5. Ik kan handig optellen in geldcontext.

6. Ik kan de oppervlakte en omtrek berekenen.

Extra oefenen met rekenen? Kijk bij links groep 6!

Spelling

  1. Ik kan de woorden met au en auw goed schrijven. Zoals: applaus en kauwgom.

2. Ik kan woorden met ou en ouw goed schrijven. Zoals: hout en touwladder.

3. Ik kan woorden waarbij f verandert in v goed schrijven. Zoals: duif/ duiven.

4. Ik kan woorden waarbij s verandert in goed schrijven. Zoals: huis/ huizen

5. Ik kan woorden met i die klinkt al ie goed schrijven

Extra oefenen met spelling? Kijk bij links groep 6!