Home   Groep 6

Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!

De komende periode zal groep 6 werken aan de volgende doelen:

Taal:

 1. Ik kan verschillende woordsoorten (lidwoord, bijvoeglijk nw, zelfst. nw, werkwoord en voorzetsel) benoemen in de zin. 
 2. Ik kan de stam van een werkwoord benoemen.
 3. Ik kan de persoonsvorm vinden in een zin.
 4. Ik kan leestekens gebruiken en benoemen (punt, komma, vraagteken, uitroepteken en dubbele punt).

Spelling: 

 1. Ik kan de woorden met –ng en nk goed schrijven.
 2. Ik kan woorden met –cht en –ch goed schrijven.
 3. Ik kan woorden met ei en ij goed schrijven.

Rekenen:

 1. Ik kan de getallen tot 10.000 uitspreken en noteren.

 2. Ik kan kolomsgewijst optellen.
 3. Ik kan meten met mm, cm, dm, m, km.
 4. Ik kan deelsommen met rest maken.
 5. Ik kan schattend rekenen.
 6. Ik kan getallen tot 10.000 op de getallenlijn benoemen.
 7. Ik kan oppervlakte berekenen en weet wat een cm2 is.
 8. Ik kan buurgetallen tot 10.000 benoemen.
 9. Ik kan geldbedragen tot 10 euro optellen en aanvullen.
 10. Ik kan digitaal en analoog klokkijken.