Home   Groep 6

Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!

 

Hier vindt u binnenkort allerlei verhalen over het reilen en zeilen in groep 6!

 

Deze periode werken wij aan de volgende doelen:

Taal

1. Ik kan de betekenis van de themawoorden benoemen.

2. Ik kan verschillende woordsoorten (lidwoord, bijvoeglijk nw, zelfst. nw, werkwoord en voorzetsel) benoemen in de zin.

3. Ik kan de stam van een werkwoord benoemen.

4. Ik kan de persoonsvorm vinden in een zin.

5. Ik kan een persoonlijke brief schrijven.

6. Ik kan leestekens gebruiken en benoemen (punt, komma, vraagteken, uitroepteken en dubbele punt).

Rekenen

1. Het uitspreken en noteren van de getallen tot 10 000.

2. Kolomsgewijs optellen.

3. Meten met cm, dm, m, km.

4. Deelsommen met rest maken.

5. Schattend rekenen.

6. Op de getallenlijn, getallen tot 10 000 benoemen.

7. Oppervlakte berekenen, introductie cm2.

8. Buurgetallen tot 10 000 benoemen.

9. Geldbedragen optellen/aanvullen tot €10,-.

10. Klokkijken digitaal/analoog.

Extra oefenen met rekenen? Kijk bij links groep 6!

Spelling

1. Ik kan de woorden met –ng en nk goed schrijven. Zoals bij tong en bank.

2. Ik kan woorden met cht en ch goed schrijven. Zoals bij: nacht en lach.

3. Ik kan woorden met ei en ij goed schrijven. Zoals bij: trein en ijs.

Extra oefenen met spelling? Kijk bij links groep 6!