Home   Groep 7

Groep 7


Donderdag 12 september was de informatie avond van 20:00-20:30. Fijn dat we een aantal ouders hebben gezien op deze avond.

Voor degenen die er niet bij waren, hebben we de informatie nog even kort samengevat.

We hebben nog mensen nodig die met ons mee kunnen fietsen naar zwemmen op maandag van 9:00-11:00 en als u ons kunt helpen bij het praktijkexamen op 8 april door het bemannen van een post, dan zou dat heel fijn zijn!

Kom gerust langs om u in te schrijven.

Informatie over groep 7 

 Dalton

 -We werken met een  weektaak , deze loopt van donderdag t/m woensdag. Op donderdag krijgen de kinderen hun taakwerkformulier dat vervolgens gezamenlijk ingepland wordt.

-We werken met de periodetaak.

Elk kind werkt in een schooljaar 2x aan een periodetaak, deze taak is cognitief gericht en sluit aan bij de methodedoelen.

Deze methode doelen staan ook op de website.

-Elke periode staat er een bepaald dalton doel centraal. We werken daar gezamenlijk aan.

Meer over Dalton kunt u nalezen op de site; www.driesprong-soest.nl

 

Taakspel

Vorig jaar is dit geïmplementeerd in de groepen 3,4 en 5 zodat er nu een doorlopende lijn in is voor groep 3 t/m 8. De kinderen weten inmiddels hoe het werkt en wij gaan daar met veel plezier weer mee aan het werk.

Taakspel is een methode die preventief werkt aan gedrag en aan het bevorderen van een goede  sfeer in de klas. Daarnaast stimuleert het op een prettige manier regels en een positieve werkhouding.

 Meer over Taakspel kunt u lezen op www.taakspel.nl

 

Communicatie

-In november vindt er voor alle ouders een voortgangsgesprek plaats.

Bij dit gesprek krijgt uw kind het eerste advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op citoS, methode toetsen, werkhouding, inzet/motivatie. Groei en/of stagnatie is mogelijk. 

Dinsdag 14 november 19:30  uur info avond VO hier op school. Vanuit de gemeente komt er iemand die informatie verstrekt over de middelbare scholen in Soest en Baarn.

-eind februari wordt het eerste echte rapport meegegeven en de gesprekken vinden plaats meteen na de voorjaarsvakantie

-eind juni krijgt uw kind eindrapport mee en vinden er in de middag facultatief gesprekken plaats.

 

Huiswerk

Elke donderdag krijgt uw kind huiswerk mee naar huis. Dit wordt in een mapje gedaan met voorblad waarop duidelijk de datum staat dat het weer op school moet zijn.

Het huiswerk kan variëren van rekenen, taal, spelling, Engels, natuur, aardrijkskunde of geschiedenis.

Op woensdag moet het huiswerk weer op school ingeleverd worden.

 

Spreekbeurten

De spreekbeurten worden dit jaar in april, mei gepland. De kinderen doen deze spreekbeurt alleen. Op school worden vier lessen besteed aan het hoe en wat en kunnen de kinderen een start maken met hun spreekbeurt. Thuis maken ze de spreekbeurt af.

Zwemmen

Dit jaar gaan we op maandag zes keer zwemmen bij sportboulevard de Engh. In deze lessen wordt onder andere aandacht besteed aan watervoetbal, overlevingszwemmen, reddend zwemmen met kleding, waterpolo en de coördinatie van de slagen.

Ook hiervoor hebben we fiets ouders nodig op maandagen van 9:00-11:30 uur. In de groep hebben we de inschrijflijsten. Komt u even langs als u met ons mee kan?

De data zijn:

23-09-2019

18-11-2019

13-01-2020

09-03-2020

20-04-2020

29-06-2020

Bouw/tutor lezen

Elke dinsdag van 8:30-9:00 uur helpen een aantal kinderen uit groep 7 andere kinderen, uit de groepen 3,4 en 5, die extra inoefening nodig hebben bij het lezen. Dit doen ze op de computer d.m.v. een speciaal programma dat wordt doorlopen. 

We proberen binnen het jaar iedereen van groep 7 aan bod te laten komen voor het bouw/tutorlezen.

Seksuele voorlichting

In de tweede helft van het jaar krijgen de kinderen seksuele voorlichting. Bij dit onderwerp hoort een leskist waar we informatie uithalen voor de lessen.

Social media:

Dit jaar worden er weer een aantal lessen over social media aangeboden. Dit wordt aangeboden door een medewerker van Balans.

Vakken

 Rekenen

-We werken met de  rekenmethode WIG, deze werkt op 3 niveaus, deze worden aangegeven d.m.v.1, 2 of 3 sterren

-Het beheersen van de tafels is erg belangrijk, de tafels zijn een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen met andere stof zoals deelsommen. Blijf daarom goed oefenen thuis met de tafels.  

Taal en spelling

Voor taal en spelling gebruiken we de (nieuwe) methode; ‘Taal actief’. Deze werkt per blok van 4 weken en heeft steeds een thema dat voor beide vakken gelijk is. Zo wordt het voor de kinderen heel geïntegreerd, want woorden uit de woordenschatles van taal, komen ook terug in spellinglessen en omgekeerd.

Bij taal gaat het bijvoorbeeld om zinsbouw, woordenschat, mondeling taalgebruik en schriftelijk taalgebruik.

Spelling

Werkwoordspelling is nieuw in groep 7.

Het goed leren vervoegen van werkwoorden is een uitdaging in de bovenbouw. Elke tweede spellingsles wordt hier aandacht aan besteed.

Engels 

De kinderen krijgen dit jaar voor het eerst Engels aangeboden.

In Hello World worden spannende verhaallijnen, gevarieerde lessen en animatiefilmpjes gebruikt om de verhaallijn te ondersteunen om de Engelse taalontwikkeling op een leuke, interessante manier bij leerlingen te stimuleren. 

Klassikale en zelfstandige werklessen wisselen elkaar af. 

-Na een blok wordt de toets gemaakt. De kinderen krijgen een leerblad mee naar huis. Hier staan woorden en zinnen op die N-E en E-N geleerd moeten worden. Ook moeten de kinderen het Engels op de juiste manier kunnen schrijven. Dus overhoor niet alleen mondeling maar laat de kinderen het ook juist opschrijven.

Wereldoriëntatie

-Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek . Dit zijn leuke digitale lessen, heel interactief.

-Topo huiswerk gaat zo nu en dan mee naar huis. Dit moeten ze leren, na een week wordt hierover een toets gegeven.

-Regelmatig lessen verkeer

30 maart is er het  landelijke theorie examen verkeer waar we aan meedoen in groep 7

08 april staat gepland om het praktijkexamen te doen. We kunnen nog wat hulp gebruiken om de posten te bemannen. Als u kan, laat het even weten.

-Techniekdozen die we 2 a 3x per jaar inzetten in circuitvorm, hier is ouderhulp bij nodig en daarover zullen we u mailen.

 Gym

-We gymmen op dinsdag van 10:00-10:45 uur en op donderdag 13:00-13:45 uur Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht. Er wordt gezorgd voor afwisseling tussen spel en materiaal. De opbouw van de lessen is ook afgestemd op schooltoernooien.

-Als gymspullen vergeten worden mag er niet meegedaan worden.

-Denk aan stevige gymschoenen, zonder schoenen is het onveilig. Regelmatig even de maat checken.

-Lang haar graag in een staart.

-Geen sieraden of andere waardevolle spullen meenemen.

-Deo gebruiken: alleen een stick of roller is toegestaan.

 

 Leefstijl

Wekelijkse les maar ook verweven in de dagelijkse praktijk doordat we veel energizers doen en met elkaar praten.  Na een zomervakantie zoeken de kinderen weer hun plekje en kan er een totaal nieuwe dynamiek en energie ontstaan. Daarom zullen wij de eerste weken veel extra aandacht besteden aan de groepsvorming (de zgn ‘Gouden Weken’)

 

 Catechese

Lessen uit de methode  ‘hemel en aarde’

  Creatief

Lessen handvaardigheid, tekenen en muziek proberen we af te wisselen. Daarnaast hebben we ook enkele projecten  vanuit Kunst Centraal

 

Muziek

We verzorgen de lessen muziek onder andere uit de methode 123zing! 

 

Tot slot

 Wij hopen op een heel fijn schooljaar waarin we het erg belangrijk vinden om samen met u zorg te dragen voor een goede ontwikkeling van uw kind. Kom daarom altijd langs als er iets is dat u wilt bespreken!

Voor schooltijd staan wij op het plein en kunt u een korte mededeling kwijt. Langere gesprekken zijn dan niet handig, hiervoor kunt u altijd na schooltijd even boven komen of een afspraak maken.

Ook zijn wij via e-mail te bereiken.

 

Welkom op de pagina van groep 7

De vakantie zit er bijna op, de klas staat klaar en wij hebben er zin in!

Tot maandag!

juf Charlotte en juf Fanouritza