Home   Groep 7

Groep 7


Welkom op de pagina van groep 7

Na een heerlijke vakantie vinden we het leuk om jullie weer allemaal te zien.

Dit jaar is Engels een nieuw vak. Een lange gymles van anderhalf uur per week en in de tweede helft van het jaar doen de kinderen het theorie en praktijkexamen verkeer.

Ook zijn er de uitstapjes en gastlessen op school. Er is ook een uitje gepland naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg!

We hebben er zin in en gaan er met zijn allen een mooi jaar van maken!

Groetjes, Juf Charlotte en Juf Janine

 

Op de website www.driesprong-soest.nl kunt u allerlei informatie vinden. Als u deze site regelmatig bezoekt blijft u goed op de hoogte.

Tot slot willen we u vragen om met uw vragen/opmerkingen naar de leerkrachten toe te komen. U kunt altijd een afspraak maken met ons. Loopt u na schooltijd gerust een keertje binnen!

Doelen:

Taal: Thema 1

Ik kan de betekenis van de themawoorden uitleggen en gebruiken.

Ik kan verschillende woordsoorten van elkaar onderscheiden.

Ik kan de juiste persoonsvorm in een zin schrijven.

Ik kan de volgende uitdrukkingen uitleggen: over de brug komen en iets een warm hart toedragen.

Ik kan het onderwerp en de persoonsvorm vinden in een zin.

Ik kan het werkwoordelijk gezegde aanwijzen in een zin.

Ik kan uitleggen wat een directe en een indirecte rede is.

Ik kan de betekenis van een woord achterhalen door verder door te lezen.  

 

Spelling: Thema 1

Ik kan woorden met ei en ij goed schrijven.Zoals trein en ijs

Ik kan woorden met au en ou goed schrijven. Zoals pauw en hout

Ik kan woorden met ’s goed schrijven.  Zoals ’s morgens en piano’s

Ik kan verkleinwoorden met –nkje goed schrijven. Zoals kettinkje

Ik kan woorden met i goed schrijven. Zoals liter

Ik kan woorden met ig en lijk goed schrijven. Zoals jarig en vrolijkWerkwoordspelling: Thema 1

Ik kan werkwoorden zoals kleuren en fluiten goed schrijven.

Ik kan werkwoorden met v en z goed vervoegen, lettend op de wisseling v/f en z/s.

      Zoals schrijven – schrijf      en     reizen – reis

Ik kan werkwoorden zoals vinden goed schrijven.

 

Rekenen: Blok 1

Ik kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en schattend optellen met geldbedragen.

Ik kan optellen en aftrekken met getallen tot 10.000 en tot 100.000.

Ik kan rekenen met breuken: een deel van het geheel, vergelijken van breuken kleiner dan      1 en breuken op de getallenlijn plaatsen.

Ik kan de relatie leggen tussen verschillende lengtematen en ik maak kennis met        decameter (dam) en kubieke decimeter (dm3).

Ik kan gebouwen op plaatjes spiegelen en benoemen of het plaatje   

    symmetrisch is.

Ik kan kommagetallen (geld en maten) in een positieschema plaatsen.

Ik kan kommagetallen met 1 en 2 cijfers achter de komma vergelijken.

Ik kan getallen tot 10.000 structureren en samenstellen.

Ik kan een oppervlakte uitrekenen met de formule lengte x breedte en

ik kan een omtrek uitrekenen met de formule 2x lengte + 2x breedte.

Ik kan geboortedata en leeftijd uitrekenen.

Ik kan uitrekenen hoe lang een treinrit duurt.

Ik kan cijferend vermenigvuldigen.

Ik kan aanbiedingen vergelijken door een verhoudingstabel te

maken.

Ik kan de positiewaarde van cijfers in de getallen tot 100.000  

benoemen.