Home   Groep 8

Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8

Maandag 5 januari zijn we naar de kinderboerderij geweest. Daar hebben we een les gehad over de communicatie en normen en waarden tussen mens en dier. Eerst kregen we binnen op zolder veel informatie over hoe we dieren in Nederland gebruiken, nu en vroeger, en over hoe dieren in andere landen gebruikt worden. Om erachter te komen hoe dieren communiceren naar elkaar en naar mensen, mochten we bij de dieren gaan kijken met de hulp van een kijkopdracht. Ook hebben we foto´s gezien van hoe dieren gebruikt worden en konden we zeggen of we dit wel of niet goed vonden voor de dieren.

Doelen waar wij aan werken

Rekenen:

 • Ik kan cijferend vermenigvuldigen.
 • Ik kan cijferend delen.
 • Ik kan kommagetallen vermenigvuldigen.
 • Ik kan breuken delen.
 • Ik kan kommagetallen delen.
 • Ik kan rekenen met de relatie tussen breuken, procenten en verhoudingen.
 • Ik kan het totaal uitrekenen aan de hand van een percentage.
 • Ik kan de inhoud bepalen van ruimtelijke figuren.
 • Ik kan rekenen met lengte-, inhouds- en oppervlaktematen.

Spelling:

 • Ik kan de weetwoorden met -iaal, -ieel en -ueel correct schrijven.
 • Ik kan de woorden met een meervoud op -iken, -iten, esen en -eten correct schrijven.
 • Ik kan woorden met een lange of korte klank aan het eind van een klankgroep correct schrijven.
 • Ik kan het hele werkwoord in een zin correct schrijven.
 • Ik kan werkwoorden waarbij de verleden tijd hetzelfde klinkt als het hele werkwoord correct schrijven.
 • Ik kan het tegenwoordig deelwoord correct schrijven.

Taal:

 • Ik weet de betekenis van de themawoorden.
 • Ik weet wat telwoorden zijn.
 • Ik kan leestekens gebruiken.
 • Ik weet het verschil tussen een bedrijvende en een lijdende zin.
 • Ik weet wat een wederkerend voornaamwoord is.
 • Ik kan een heldenverhaal vertellen.
 • Ik kan een zakelijke brief schrijven met een verzoek.
 • Ik kan een mindmap maken.
 • Ik kan een gedachte, advies of mening schrijven die geschikt is om via sociale media met anderen te delen.
 • Ik weet de communicatieregel: Zeg wat je wel wilt!