Home   Gymrooster

Gymrooster

De 3 kleutergroepen gebruiken twee maal per week het speellokaal voor bewegingsonderwijs. Het betreft een afwisseling van vrij spel en gerichte opdrachten.

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben gymles in de zaal van de Lasenberg. Zij gaan lopend naar de gymzaal.

Overzicht van de gymtijden:
tijd                        dinsdag            donderdag
08.30 – 09.30       groep 8               groep 7
09.30 – 10.15       groep 7               groep 8
10.15 – 11.00       groep 3               groep 3
11.00 – 11.45       groep 4               groep 4
11.45 – 12.30       groep 6               groep 6
12.30 – 13.15       groep 5               groep 5