Home   Nieuws Koos de vuilnisman geeft startsein voor afvalarme school

Koos de vuilnisman geeft startsein voor afvalarme school

Al heel lang besteden wij op school aandacht aan afval scheiden en het milieubelang hiervan.

Vanaf donderdag 20 september zijn wij een afvalarme school. Dit betekent dat we al ons afval nog beter gaan scheiden en dit een prominentere plaats krijgt in ons lesprogramma.  Koos de vuilnisman is in alle klassen op bezoek geweest en hij heeft de kinderen uitleg gegeven  over het belang van afvalscheiding; zo leren de kinderen al op jonge leeftijd bewust te zijn van het milieu.

In elke klas staan nu prullenbakken met 3 vakken voor plastic (PMD), groenafval en restafval. Daarnaast staat er een krat voor oud papier in de klas.

In onze eigen milieustraat, in de berging links naast de school staan de grote containers voor deze afvalstromen. Hier staan ook  de bakken voor lege batterijen en plastic doppen. Door het afval goed te scheiden, zamelen wij als school grondstoffen in en besparen we  elk jaar op de inzamelkosten van het afval. Dat geld kan voor andere doeleinden gebruikt worden. Een win-win situatie dus.

IMG_4262

Een afvalarme school betekent ook dat we zoveel mogelijk afval willen voorkomen.
De leerlingen hebben daarom in samenwerking met de gemeente Soest een Dopper drinkbeker gekregen met daarop het logo van de school. Wij  vragen u om deze drinkbeker en ook een lunchtrommel te gebruiken voor uw kind en geen wegwerpverpakkingen, zoals drinkpakjes, blikjes, flesjes en plastic verpakkingen mee naar school te geven. Mocht u dit wel met uw kind meegeven, dan krijgt uw kind dit afval ook weer mee naar huis.

Wij maken ons sterk voor een beter milieu en daarmee ook voor een goede leefomgeving in toekomst voor onze kinderen.

IMG_4263