Home   Nieuws Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1:

 • start schooljaar
 • ventilatie
 • corona maatregelen
 • oordopjes – chromebooks
 • hoofdluiscontrole
 • gymlessen 


Beste ouders/verzorgers,

Wij hopen dat u heeft genoten van een heerlijke zomervakantie en de kinderen weer vol frisse energie aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Wij hebben er heel veel zin in!

 • start schooljaar
 • ventilatie
 • corona maatregelen
 • personele ontwikkelingen 
 • oordopjes – chromebooks
 • hoofdluiscontrole
 • gymlessen 
 • jaarkalender

VENTILATIE
Zoals u niet ontgaan zal zijn is er in de media volop aandacht voor het verband tussen ventilatiesystemen en corona. In de klaslokalen hangen warmteterugwin-systemen. Wij hebben contact opgenomen met de leverancier en deze heeft ons verzekerd dat er verse lucht van buiten wordt aangetrokken en alle vervuilde lucht wordt afgevoerd. Er is dus geen sprake van (gedeeltelijke) recirculatie in ons gebouw. Dat maakt dat de systemen voldoen aan de gegeven richtlijnen vanuit het RIVM. De filters van deze systemen worden via een onderhoudscontract tweemaal per jaar schoongemaakt. Wij zorgen ervoor dat de filters een extra schoonmaakbeurt krijgen voor aanstaande maandag.

Daarnaast worden de ruimtes in de pauzes extra geventileerd door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. 

CORONA MAATREGELEN
Helaas zijn wij nog niet verlost van het coronavirus en daarmee houden wij vast aan de maatregelen zoals die ook voor de zomervakantie van toepassing waren, met een paar aanpassingen. Hieronder treft u de afspraken die wij hanteren. 

Schooltijden maandag     08.30 – 14.30 uur
dinsdag       08.30 – 14.30 uur
woensdag    08.30 – 12.15 uur
donderdag   08.30 – 14.30 uur
vrijdag        08.30 – 12.15 uur (onderbouw)
                   08.30 – 14.30 uur (bovenbouw)                                  
Breng- en haaltijden

let op: gewijzigd

U kunt uw kind brengen tussen 08.15 uur en 08.30 uur.

Alle kinderen zijn op de lange dagen om 14.30 uur en de korte dagen om 12.15 uur tegelijkertijd uit. 

Bij het ophalen wordt een groter deel van het schoolplein beschikbaar gemaakt voor ouders om te wachten op de kinderen.

De kinderen in groep 1 tot en met 3 komen met de leerkracht naar buiten. Zodra de leerkracht u ziet, mag het kind naar u toe.

De kinderen van groep 4 tot en met 8 verlaten zelfstandig het schoolgebouw. 

Wij vragen u er extra alert op te zijn én blijven dat u snel afscheid neemt als u uw kind(eren) brengt of als u uw kind(eren) haalt en direct het schoolplein verlaat. 

Houd als volwassenen altijd onderling 1,5 meter afstand tot elkaar. Wij rekenen hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid.

De BSO’s verzamelen achter de school. 

Vakantie in “oranje gebied”

Terug uit ‘oranje’ risicogebieden?

Bent u de afgelopen weken in een land geweest waar de overheid een kleurcode oranje voor heeft afgegeven dan krijgt u het dringende advies om na terugkomst 10 dagen in thuis quarantaine te gaan. Wij vragen u dan ook uw kinderen door iemand anders naar school te laten brengen of ze zelfstandig naar school te laten komen, zelfs na een negatieve testuitslag, in verband met de incubatietijd. Op Nederlandwereldwijd.nl kunt u

zien of het land/de regio waar u (op vakantie) bent geweest bij de oranje gebieden hoort.

Lees op de website van Rijksoverheid.nl wat de regels zijn voor thuis quarantaine.

Contact ouders

Ouders zijn in principe niet aanwezig in het schoolgebouw en blijven achter de afzetting op het schoolplein. 

Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats. 

Richtlijnen gezondheid 

– Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

• Neusverkoudheid

• Hoesten 

• Moeilijk ademen/benauwdheid 

• Tijdelijk minder ruiken en proeven 

• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis

* Een uitzondering hierop zijn kinderen in groep 1 en 2. Zij mogen bij verkoudheidsklachten gewoon naar school. Bij koorts blijven zij wel thuis.

– Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

– Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school. 

– Uiteraard gelden deze richtlijnen ook voor personeelsleden.

NB: Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.

Uiteraard gelden alle richtlijnen zoals opgesteld door de RIVM. 

Traktatiebeleid Trakteren is toegestaan indien de traktaties per stuk verpakt zijn. 
Hygiëne en schoonmaak

Het schoonmaakbedrijf maakt iedere dag intensief schoon. Alle leerlingtafels worden daarbij extra meegenomen.

De kinderen wassen zeer regelmatig hun handen met water en zeep en gebruiken wegwerphanddoekjes. Op school is voldoende desinfectant aanwezig. 

OORDOPJES
Ook dit schooljaar hebben de kinderen chromebooks tot hun beschikking om bepaalde lessen op te verwerken. Wij willen u vragen om de kinderen van groep 3 tot en met 8 een set oordopjes mee te geven die aangesloten kunnen worden op de computer. Deze oordopjes kunnen de kinderen zelf bewaren in hun laatje.

HOOFDLUISCONTROLE
Normaliter worden de kinderen na elke vakantie gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. In verband met de corona maatregelen is het nu niet mogelijk deze controles op school uit te voeren.
Wij vragen u om uw kind(eren) thuis goed te controleren en om ons te informeren als er onverhoopt luizen of neten aanwezig zijn. Dank u wel. 

GYMLESSEN
De gymlessen voor de kinderen zijn dit schooljaar op donderdag en vrijdag volgens het schema hieronder:

groep locatie dag  tijd
Floddertje speelzaal op school donderdag* in de ochtend
Krullevaar speelzaal op school donderdag* in de ochtend
Stampertjes speelzaal op school donderdag* in de ochtend
3 Lasenberg donderdag 11.30 – 12.45
4 Lasenberg donderdag 10.15 – 11.30
5 Lasenberg donderdag 12.45 – 14.15 
6 Beukendal vrijdag 09.45 – 11.00
7 Beukendal vrijdag 11.00 – 12.15
8 Beukendal vrijdag 08.30 – 09.45

De gymlessen van de groepen 1-2 zijn onder voorbehoud op donderdag. Op dit moment is nog niet bekend wie deze gymlessen gaat verzorgen. In de maandinfo van september krijgt u hierover meer informatie. 

De gymlessen van de groepen 3 tot en met 8 worden ook dit jaar verzorgd door meester Thymen, onze vakleerkracht gym. Denkt u eraan dat u uw kind gymkleding en gymschoenen meegeeft? De gymschoenen dienen lichte zolen te hebben. Dank u wel

De groepen 6 tot en met 8 gaan op de fiets naar Beukendal. De kinderen van groep 8 worden op vrijdagochtend om 08.30 uur bij de gymzaal verwacht; zij hoeven niet eerst naar school.