Home   Nieuws Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2

NIEUWSBRIEF   2
14 september 2020

  • vervanging bij ziekte
  • groepsinformatieavond en tien-minutengesprekken

 

Beste ouders/verzorgers,

Vervanging bij ziekte
Zoals u weet hebben wij, net als iedereen, te maken met de gevolgen van het coronavirus. Dat betekent voor onze school, onder meer, dat er een uitdaging ligt met  betrekking tot het verzuim onder leerkrachten. Iedereen met milde klachten wordt geacht thuis te blijven, dit geldt zeker ook voor de leerkrachten. 

Wij nemen u graag mee in het volgende stappenplan. Dit stappenplan vormt de leidraad voor de aankomende periode waarin we nog te maken hebben met het virus. 

Optie 1: De leerkracht is afwezig in verband met corona gerelateerde klachten:

Indien de leerkracht met milde klachten thuiszit en in staat is om thuisonderwijs te verzorgen, dan blijft de groep thuis en krijgt zij thuisonderwijs. De leerkracht laat zich zsm testen. Bij een negatieve uitslag en geen toename van de klachten kunnen de lessen weer op school plaatsvinden.
Indien de leerkracht met corona gerelateerde klachten thuiszit en niet in staat blijkt thuisonderwijs te geven, dan volgen we het reguliere vervangingsbeleid (zie hieronder). 

Optie 2: De leerkracht is afwezig in verband met regulier ziekteverzuim: Het normale vervangingsbeleid treedt in werking. (zie hieronder)

Regulier vervangingsbeleid: We streven ernaar dat kinderen 5 dagen in de week naar school gaan. Bij ziekte van een leerkracht wordt via de vervangingspoule (Pio) een vervanger gezocht. Mocht deze niet voorhanden zijn, proberen we intern een vervanger te vinden zodat de lessen door kunnen gaan. Mocht ook deze optie er niet zijn, informeren we de ouders tijdelijk met het verzoek de kinderen thuis te houden voor een dag. We zorgen ervoor dat een klas nooit twee of meer dagen achter elkaar thuis komt te zitten. 

Mocht uw kind door milde corona gerelateerde klachten thuiszitten dan kunt u na schooltijd een tas ophalen met werk erin voor uw kind (stemt u dit even van tevoren af met de leerkracht) of uw kind kan digitaal werken in Classroom. De leerkracht is op bepaalde momenten beschikbaar in een Meet. In deze Meetomgeving kan het kind een chatbericht achterlaten met een eventuele vraag. De leerkracht kan dan via de chat antwoord geven. De leerkrachten zijn nu bezig deze Classrooms in te richten voor de groepen. De leerkracht zal de Classroom omgeving laten zien en bespreken met de kinderen. 

Voor de groepen 1/ 2 geldt het volgende: Indien de leerkracht ziek is, ontvangt u in de ochtend een bericht via Parro van een collega uit groep 1/ 2. Hierin vindt u het werk dat de kinderen thuis kunnen maken op die dag.
Mocht u thuis geen device hebben waar uw kind op kan werken, dan kunt u, op het moment dat de device nodig is, contact opnemen met school om een Chromebook te lenen. 

Mocht uw kind met overige ziekteklachten thuis zijn, dan is het natuurlijk belangrijk dat het kind gewoon uitziekt en zich niet bezighoudt met schoolwerk op dat moment. Als de leerling weer beter is en naar school kan zal de leerkracht met de leerling overleggen welk werk op school ‘ingehaald’ kan worden. 

 

Groepsinformatieavond en tien-minutengesprekken

De groepsinformatieavond, die gepland staat op dinsdag 15 september, kan helaas niet doorgaan zoals u van ons gewend bent. U ontvangt op deze dag wel een document van de leerkracht van uw kind met daarin allerlei groepsspecifieke informatie. Helaas kunnen wij u deze avond niet op school ontvangen.

De tien-minutengesprekken, die gepland zijn in week 39, vinden plaats via Google Meet. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging met daarin een link voor de Meet. Om alle ouders de kans te geven een gesprek te voeren met de leerkracht hebben wij maandag 21 september toegevoegd als beschikbare dag voor de gesprekken. Wij sluiten de inschrijving op woensdag 16 september. Na die tijd ontvangt u de link via de mail.  

Met vriendelijke groet,

Marcel Damoiseaux