Home   Groep 4

Groep 4

uil

 Welkom in groep 4!

 

Algemene informatie groep vier

 

In groep vier:
#   zijn we hard aan het werk
#   zijn we trots op ons zelf
#   helpen we elkaar

 

Het is gezellig in groep vier. De kinderen begrijpen heel goed waarvoor ze werken en waarom ze sommige dingen nog extra moeten oefenen. De inzet is groot. Wat een toppers.

De komende periode gaan we aan de volgende leerdoelen werken:

Doel spelling 

straks kan ik:

  • woorden spellen met  au en ou. Wist u dat wanneer je alle woorden met de au  van p AU w  in je hoofd stopt dat dan alle andere woorden gewoon met de ou van h OU t zijn. 
  • herhaal ik de woorden ij (ijs) en ei (trein)

     

  • kan ik woorden spellen met eeuw en ieuw, zoals sn EEUW en k IEUW

 

Rekenen,


Taal,

Leren we wat het “waar” is, door de WAAR vraag te stellen. Ik zit op een stoel. WAAR zit ik?

Leren we hoe een instructie werkt

 

=======

Kort verhaal geschreven door Walid.

hooi ik ben mees ik gaa naar

voetbal ik zit op sek en weet jewat bie zonder is

ik gaa naar un westrijt fan tof

hun zijn egt niet goed want  in de fakansi

maar 

ik gaa nu men westrijt speele

en mij verhaal is

avgloope

doe

Als klas hebben we met elkaar een contract afgesloten. Samen hebben we regels bedacht waardoor het voor iedereen leuk is in de klas. Alle kinderen hebben hier hun handtekening onder gezet.

We hebben prachtige puzzel gemaakt. Groep vier is een grote puzzel en wanneer er een puzzelstukje stuk is of weggaat is de puzzel niet meer compleet.

Spelling

We gaan deze periode woordjes leren die beginnen met een v (vlag) met een f (fluit) met een s (som) met een z (zon) met sch (schat) schr (schrift)

 

 

 

 

 

 

Rekenen

We zijn nu echt begonnen met de moeilijke sommen. We gaan optellen en aftrekken tot en met 20 en proberen dat zo snel mogelijk te doen. We gaan de grote getallen eens bekijken, dus optellen en aftrekken tot en met 100.

We beginnen voorzichtig met de keersommen. De kinderen vinden dit altijd heel spannend. We zijn voorzichtig begonnen met de tafels van 1,2 en 3.


 

Taal

Weet u nog wel wat een zelfstandig naamwoord is? Uw kind heeft het al geleerd. Nu zijn we aan het oefenen met de werkwoorden. Herhalen we de lidwoorden en beginnen we straks met het bijvoeglijk naamwoord.

 

===

Vanaf 27 september tot 29 oktober gaat groep 4 werken met de leskist “Kluts” van het NME. Aan de hand van acht dieren komen leerlingen meer te weten over het hoe, wat en waar deze dieren leven.

===

Ons Daltondoel deze periode is zelfstandigheid. Hiermee geven we de kinderen eigenaarschap over hun eigen leerproces. Wat moet ik nog leren, wat heb ik daarbij nodig en waar kan ik dat het beste doen. Natuurlijk worden de kinderen hierin begeleid en geholpen.

motiverende-gespreksvoering_300x200

 

 

 

 

 

 

 

Spelling

Op dit moment zijn we druk met het aanleren van woorden waarbij twee medeklinkers aan het begin en/of aan het einde van een woord zitten, zoals bijvoorbeeld KAST, SPEL en KLANK.   Ook woorden met drie medeklinkers aan het eind komen aan bod, zoals bijvoorbeeld WORST. In het verlengde daarvan horen ook de woorden die een tussenklank hebben zoals wolk en berg Je hoort een u, maar je schrijft het niet.


blogger-image-42410690

 

 

Rekenen

In groep drie hebben de kinderen getallen leren splitsen tot en met tien met hulp van de verliefde harten. Welke getallen maken samen 10.naamloos

Hier gaan we in groep vier verder mee. We zijn nu bezig met het uitbreiden van de sommen tot en met 20. De bedoeling is dat uw kind dit straks helemaal geautomatiseerd heeft. De logica van de verliefde harten (6+4) koppelen aan grotere getallen (16+4). Voor kinderen zijn de plus sommen vaak makkelijker dan de min sommen. Heel belangrijk is dat uw kind goed de plek van de tientallen weet. (0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100, maar óók 100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0)optellen over het tiental opsplitsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen

In groep drie heeft uw kind leren lezen. Sommige kinderen vinden dit nog best moeilijk en deze kinderen gaan we extra helpen. Het is heel belangrijk dat uw kind goed kan lezen, maar ook dat uw kind begrijpt wat het leest. Veel samen lezen met uw kind thuis heeft echt zin en kan ook heel gezellig zijn. imagesUD0K8ZOS

Sociale klimaat

De basisschool moet een tijd zijn waaraan je nog vele jaren met plezier aan terug denkt.

Samen met de kinderen taakspelproberen we dit ook te bereiken. Hierbij maken we gebruik van taakspel en leefstijl. Taakspel is gericht op het team gevoel in de groep en probeert dit te bevorderen door middel van een positieve feedback op het handelen van

Leefstijl de kinderen. Leefstijl is erop gericht om na te denken over jezelf en anderen. Wat vind ik leuk en wat vind jij leuk. Het vergroten van het zelfvertrouwen, luisteren naar je eigen gevoelens maar ook rekening houden met de gevoelens van anderen.

 

=======================================================================================

Augustus 2018:

De eerste schooldag is een feit.

Na de hele lange zomervakantie is het leuk om weer lekker aan de gang te gaan.zon

We zijn benieuwd naar jullie vakantie verhalen en avonturen.

Wat gaan we allemaal doen,

We gaan heel veel leren zoals de hoofdletters schrijven,hoofdletters

rekenen zonder onze vingers, spellen van lastige woordjes en……. schrijven in een echt schrift!tijger rekenen

 

 

We gaan ook veel plezier maken, bijvoorbeeld met juf Tamara op dinsdag in de mmuziekuziekles

en met juf Vera gaan we knutselen.knutselen

 

 

 

 

Wisten jullie dat juf Tamara het heel leuk vindt om met jullie aan de slag te gaan?

Wisten jullie dat juf Vera heel graag plaagt?

Hou deze website in de gaten. De juffen zetten er vaak verhaaltjes over de klas op en wat we aan het leren zijn.

De kinderen van groep vier schrijven af en toe ook een verhaaltje.

 

Juf Tamara & juf Vera