Home   ‘Streetwise’ een groot succes!

‘Streetwise’ een groot succes!

“Streetwise” verzorgd door de mensen van ANWB waren een groot succes!

Professionele instructeurs gaven verkeerstrainingen op maat, met speciaal ontwikkelde lesmaterialen.

De groepen 1 en 2 kregen les in het speellokaal. Zij hebben allerlei verkeersgeluiden leren  herkennen en hebben geoefend in het oversteken van een weg.

Ook de kinderen van groep 3 en 4 hebben geleerd hoe ze veilig een weg kunnen oversteken. Daarnaast is het dragen van een autogordel uitgebreid besproken met hen.

De St. Theresiastraat was vanochtend tussen 9.00 en 12.00 uur afgesloten. (Hiervoor was een vergunning verleend) De kinderen hebben geleerd om een remweg van henzelf en die van een auto in te schatten.
   

De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn deze dag op de fiets naar school gekomen. Zij kregen een fietscircuit op het schoolplein waarbij ze leerden hun fietsbeheersing en de gevaarherkenning te vergroten. Een deel van het schoolplein was hierdoor de hele ochtend (ook voor schooltijd) niet te gebruiken.

Verder zijn er gedurende de ochtend heel veel fietsen gecontroleerd:

Het was een leuke en leerzame dag!