Home   Nieuws Weer naar school vanaf maandag 11 mei – maatregelen

Weer naar school vanaf maandag 11 mei – maatregelen

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u reeds bekend is gaan de scholen op maandag 11 mei weer gedeeltelijk open. De  invulling leest u hieronder.
NB: Onderstaand plan geldt totdat de maatregelen vanuit het kabinet wijzigen.

U leest eerst een samenvatting van de belangrijkste punten. Leest u vooral door voor een verdere toelichting hierop.

Samenvatting:

 • Uw kind komt iedere week 2 hele dagen op school volgens een vast stramien en om de week op woensdag.
 • Bij het samenstellen van de groepen hebben we rekening gehouden met
  gezinnen en (voor zover mogelijk) bso dagen van de kinderen. Ruilen van groep is niet mogelijk.
 • De dagen dat de leerlingen niet op school zijn werken zij thuis aan hun schoolwerk.
 • Ouders komen niet op het (grootste deel van het) schoolplein en in de school. Houdt u zich strikt aan de tijden van brengen en halen.
 • Kinderen met klachten blijven thuis, als iemand in het gezin koorts heeft
  (>38 graden) blijft het hele gezin thuis.
 • Wij besteden extra aandacht aan hygiëne en schoonmaak. 
 • De eerder gestelde maatregelen door het RIVM blijven van kracht.
 • Het bestuur van de SKOSS heeft besloten dat de kinderen op 6, 7 en 8 mei geen thuisonderwijs krijgen. 

Werken op school:

Wij hebben als school (in overleg met de MR) gekozen voor het schema waarbij kinderen
2 hele dagen in de week naar school komen en om de week de woensdag. 

De schooltijden worden daarbij als volgt:
maandag: 08.30 – 14.30 uur
dinsdag: 08.30 – 14.30 uur
woensdag: 08.30 – 12.15 uur
donderdag: 08.30 – 14.30 uur
vrijdag: 08.30 – 14.30 uur (ook voor de onderbouw leerlingen)

De redenen waarom wij kiezen voor hele dagen, in plaats van dagdelen, zijn:

 • het zoveel mogelijk beperken van transport en contact om het schoolplein heen. 
 • de mogelijkheid intensief schoon te maken na een lesdag.
 • rust voor de leerlingen en leerkrachten. Zo min mogelijk wisselingen.
 • een eenvoudigere aansluiting op de buitenschoolse opvang.

Alle klassen zijn opgesplitst in 2 groepen. De leerlingen krijgen van ons een groepsletter (A of B). Dit zodat wij later makkelijker informatie kunnen verstrekken per groep. Bij het samenstellen van de groepen hebben we rekening gehouden met:

 • gezinnen
 • (voor zover mogelijk) bso dagen van de kinderen

Mede om deze reden is (onderling) ruilen niet mogelijk.

Groep A krijgt les op school op maandag en donderdag
Groep B krijgt les op school op dinsdag en vrijdag
Groep A en B krijgen om en om les op school op de woensdag
   groep A: woensdag 13 mei, 27 mei, 17 juni, 1 juli
   groep B: woensdag 20 mei, 10 juni, 24 juni, 8 juli

De kinderen hebben deze dagen ‘gewoon’ pauze en spelen buiten. Wel spreiden we de buitenspeeltijden, zodat kinderen alleen met hun eigen groep buiten spelen.

 

Thuiswerk:

De dagen waarop de leerlingen niet op school zijn werken zij thuis aan hun schoolwerk. De leerkrachten zetten ook in de klas de Meet omgeving open, zodat leerlingen in kunnen prikken met vragen die ze hebben. Soms is de leerkracht bezig met instructie in de klas, begeleiding op het plein of andere zaken. De leerkracht maakt dan ook in de Meet kenbaar dat zij/hij even afwezig is. Uw kind kan het dan op een later moment nogmaals proberen en/of aangeven in de chat dat hij/zij een vraag heeft.

Het is belangrijk dat kinderen het werk steeds meenemen van huis naar school en andersom. Digitale middelen kunnen thuis blijven.

 

Naschoolse opvang:

De BSO’s zijn op de hoogte gesteld van onze aanpak. Omdat u zelf, al dan niet, een overeenkomst heeft met de BSO verwachten wij van u dat u zelf contact opneemt met de betreffende organisatie om uw kind voor bepaalde dagen af- of aan te melden. 

In verband met de zorgvuldige overdracht vragen wij u wel de dagen waarop uw kind op school les volgt en aansluitend naar de BSO gaat tijdig aan ons door te geven via de e-mail: administratie@driesprong-soest.nl

De overdracht van leerlingen naar de BSO zal buiten plaatsvinden en niet, zoals gewoonlijk, binnen in de hal.

 

Ouders:

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet is het noodzakelijk om als volwassenen onderling minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Dit geldt overigens ook zoveel mogelijk voor het contact tussen leerkracht en leerlingen.

Wij zijn, voor ieders veiligheid, genoodzaakt om u als ouder buiten de school en zelfs het grootste deel van het schoolplein te houden. Dat is niet iets wat ons goed past, maar wel iets dat noodzakelijk is in deze uitzonderlijke tijd. Binnenlopen om iets te vragen/brengen behoort niet tot de mogelijkheden.

Daarnaast is er geen mogelijkheid om gesprekken met leerkrachten te voeren in het schoolgebouw of op het schoolplein. Leerkrachten kunnen uiteraard wel met u spreken, op afspraak, via Parro of de Meet/hangout. 

Zelf kunt u ook helpen! Bewaak de afstand van minimaal 1,5 meter tot elkaar. Geef elkaar de ruimte en houdt u zich aan de afspraken en toebedeelde tijden, zodat we de drukte rondom het schoolplein kunnen minimaliseren.

 

Halen en brengen:

 • U blijft aan de rechterkant van het afzetlint de kinderen lopen aan de linkerkant en gaan vanaf daar naar binnen. Op het plein staan medewerkers om de kinderen naar binnen te verwijzen. 
 • U komt het plein op via de grote opgang en verlaat het plein via het kleine poortje bij het speeltoestel. 
 • Bij het ophalen staan de kinderen van gr 1 t/m 3 op het plein bij hun leerkracht. Zij komen naar u toe zodra wij u zien. Kinderen van de overige groepen komen zelfstandig naar buiten.
 • Kinderen die naar de BSO gaan hebben de laatste ophaaltijd en zij verzamelen op het schoolplein.
 • Kinderen kunnen gewoon op de fiets komen. Zij parkeren de fiets waar zij gewend zijn. 

Wij vragen u met klem om u te houden aan onderstaande tijden. Graag vlot afscheid nemen in de ochtend en in de middag verlaat u zodra uw gezin compleet is direct het schoolplein. Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht/ opgehaald.

Brengen van de kinderen gebeurt tussen 08.20 uur en 08.40 uur.

Halen van de kinderen spreiden we via volgend schema. Dit om te voorkomen dat ouders te lang op het plein op de kinderen staan te wachten.

We gaan bij dit schema uit van uw achternaam zonder tussenvoegsel.

A t/m E F t/m J K t/m Q R t/m Z BSO
maandag 14.15 – 14.20  14.20 – 14.25  14.25 – 14.30 14.30 – 14.35 14.35 – 14.40
dinsdag 14.15 – 14.20  14.20 – 14.25  14.25 – 14.30 14.30 – 14.35 14.35 – 14.40
woensdag 12.00 – 12.05 12.05 – 12.10 12.10 – 12.15 12.15 – 12.20 12.20 – 12.25
donderdag 14.15 – 14.20  14.20 – 14.25  14.25 – 14.30 14.30 – 14.35 14.35 – 14.40
vrijdag 14.15 – 14.20  14.20 – 14.25  14.25 – 14.30 14.30 – 14.35 14.35 – 14.40

 

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen:
De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen loopt door. De kinderen dienen minimaal 2 dagen van tevoren te worden aangemeld via administratie@driesprong-soest.nl. Kinderen worden op de dag dat ze niet zijn ingedeeld om lessen in de klas te volgen, opgevangen in een ander lokaal. Er is in dat lokaal toezicht en geen onderwijs. 

 

In de klas:

 • De kinderen krijgen gedurende de komende weken een vaste plek in de klas.
 • De leerkracht bewaakt voor zover mogelijk de afstand van 1,5 meter tot de kinderen.   
 • De kinderen hangen de jassen aan de kapstok. De luizenzakken zijn voorlopig weggehaald om samenscholing bij de kapstokken zoveel mogelijk te voorkomen. 
 • De kinderen nemen de tassen mee in de klas.
 • Zorgt u ervoor dat de kinderen al het werk mee naar school nemen? De digitale middelen mogen thuis blijven. 
 • Denkt u eraan eten en drinken mee te geven dat de kinderen zelfstandig kunnen nuttigen?
 • Groepen spelen een voor een buiten en treffen elkaar daarbij niet.

 

Bewegingslessen:

 • De gymlessen worden voor de kinderen van groep 3 t/m 8 voorlopig vervangen door (bij droog weer) bewegingslessen op het veldje aan de Beetzlaan onder begeleiding van onze vakleerkracht gym. Kinderen kleden zich niet om, dus kunt u ervoor zorgdragen dat ze op de gymdagen makkelijk zittende kleding dragen? Mocht u kind erg transpireren dan kunt u uiteraard wel een schoon shirt in de tas stoppen.
 • De kinderen gymmen op dinsdag en donderdag. Dit geldt vanaf nu ook voor groep 3 en 4. Zo krijgen alle kinderen eenmaal in de week een bewegingsles.
 • De kinderen van groep ½ gymmen buiten op het schoolplein. De kinderen gymmen in hun eigen kleding, u hoeft hier qua kledingvoorschriften geen rekening mee te houden.

 

Verjaardagen:

 • Voor de groepen 1-2 geldt dat ouders helaas niet bij het vieren van verjaardagen in de klas kunnen zijn. 
 • Kinderen mogen op school niet trakteren.

 

Groep 8:

 • Helaas zijn wij genoodzaakt om het kamp van groep 8 af te gelasten. Wij begrijpen goed hoe ingrijpend en teleurstellend dit is voor de kinderen. Wij moeten echter te allen tijde de veiligheid van onze medewerkers, kinderen en ouders in acht nemen. Ouders van groep 8 zijn zelf aan het nadenken over een mogelijk alternatief. 
 • Voor de afscheidsmusical zijn wij bezig met het organiseren van een alternatieve locatie. Wij hopen dat we, binnen de gestelde maatregelen, de kans hebben om de musical op deze locatie alsnog op te voeren op dinsdag 14 juli. De opvoering op maandag 13 juli komt te vervallen. Wij houden u op de hoogte.

 

Overige zaken

 • De geadviseerde hygiëne maatregelen worden getroffen. Kinderen wassen meerdere malen per dag hun handen. Tafels en materialen worden zoveel mogelijk gereinigd. We bespreken met de leerlingen de manier waarop zij hoesten en/of niezen.
 • Wij hebben afspraken met ons schoonmaakbedrijf gemaakt voor een intensieve schoonmaak aan het einde van iedere lesdag.
 • We maken looproutes binnen de school, zodat leerlingen elkaar zo min mogelijk van dichtbij treffen.
 • We markeren de ingangen. 
 • Eten/drinken: Wij vragen u rekening te houden met het meegeven van eten en drinken dat de kinderen zonder hulp van de leerkracht kunnen nuttigen. 
 • Met name voor de jonge leerlingen vragen wij u hen makkelijk zittende kleding aan te trekken, zodat zij zelfstandig naar het toilet kunnen.
 • Traktaties zijn niet toegestaan.
 • Excursies/uitstapjes/schoolbrede evenementen worden afgelast.

 

Let op Houdt u zich zorgvuldig aan onderstaande maatregel van het RIVM:

Blijf thuis bij de volgende klachten:
   Verkoudheid/ Niezen/ Hoesten/ Keelpijn/ Moeilijk ademen / Koorts
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.
Belangrijk: Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis.

Bij twijfel zullen wij contact met u opnemen en verzoeken wij u uw kind op te halen. Wij nemen hierin geen enkel risico.

 

Met vriendelijke groet, namens het team,

 

Marcel Damoiseaux