Home   Aanmelden kinderen

Aanmelden kinderen

Als u uw kind wilt aanmelden, vragen wij u om contact met ons op te nemen:
via e-mail:    algemeen@driesprong-soest.nl
of
telefonisch:  035-5885914 (het liefst op maandag of donderdag)

Graag nodigen wij u dan uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Na afloop van het gesprek krijgt u een inschrijfformulier voor uw kind mee. Zodra wij dit volledig ingevuld en ondertekend retour hebben gekregen, wordt uw kind ingeschreven. U krijgt hiervan een bevestiging.

Voor het aanmelden van uw kind hebben wij de volgende gegevens nodig:
de naam van uw kind(eren),
zijn/haar geboortedatum,
uw adresgegevens en
uw telefoonnummer(s)
en indien uw kind al op een basisschool zit:
de huidige groep van uw kind en de naam en adresgegevens van deze school