Home   Nieuws Draaiboek Covid 19

Draaiboek Covid 19

SECTORPLAN COVID-19

Het ministerie van OCW heeft samen met de onderwijssector in kaart gebracht wat het beste werkt en uitvoerbaar is voor scholen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en om de schade van mogelijke maatregelen te beperken. Hieruit is het sectorplan covid 19 opgesteld met 4 verschillende scenario’s. De vertaling van deze scenario’s naar wat dit voor de school betekent vindt u in ons uitgewerkte draaiboek. Dit draaiboek is besproken met de medezeggenschapsraad van de school en de leden hebben hiermee ingestemd.

Hier vindt u het draaiboek.