Home   Groep 6

Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!

Hier vindt u alle groepsinformatie voor schooljaar 2021-2022.

29 maart 2022:

We gaan naar de boerderij en wat was het leuk en leerzaam. Op de boerderij stond de boerin voor ons klaar met een verhaal, opdrachten en heel veel koeien. Het was koud, dat wel en er was erg veel te zien. De kinderen kunnen u nu vertellen wat een vaars is en wat biest is.

Maart 2022:

De weken vliegen voorbij!

De ene week is de week van het leesplezier en we hebben een leuke start van elke dag gehad! Elke dag een vakje open maken in het grote boek van het leesplezier. Een voorwerp die je aan het denken zet. Moppen, theaterlezen, spanning en informatief. Allerlei leuke onderwerpen waar je over kunt lezen.

We werken met rekenen aan de min en plussommen met het “lenen bij de buren”.
Weet u het nog? Ook breuken en hoge deelsommen zijn vol in de aandacht.

De andere week is er de taaltoets en de topotoets over Gelderland, Overijssel en Flevoland. Dit was toch lastiger dan gedacht voor sommigen!

===

Februari:

Deze maand staat in het teken van gastlessen:

Via Kunst Centraal maken de kinderen een raam kunstwerk met de naam “fungus”.

Deze maand hebben we de laatste theaterles van een serie van 10. Deze werd afgesloten met een voorstelling, privé, alleen voor de juf.

We krijgen Bas Warmerdam van Consulting Kids op bezoek. De kinderen werken aan het probleem ‘Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren als we allemaal wat anders doen?’ Na afloop krijgen de kinderen een mooi diploma gekregen en mogen zich Junior Consultor noemen.

Tot slot begint deze maand een serie van natte gymlessen en nemen de kinderen hun zwemspullen mee en komen ze  allemaal op de fiets naar school.

===

Het nieuwe jaar begint met een nieuw rooster, het 5 gelijke dagenrooster. De kinderen gaan elke dag, maandag tot en met vrijdag, van 08.30 tot 14,00 uur naar school. Het is even wennen, maar na 3 weken heeft iedereen zijn draai gevonden!

===

Wat een gekke laatste schoolweek in december, maar we maken het gezellig met elkaar!

  • Knutselen voor kerst,  zingen voor het eindproduct van het taal hoofdstuk, zelf een couplet schrijven passend op de maat van een zeemanslied en het dan presenteren.  Het was geweldig!
  • Veel kinderen hebben de topo toets gemaakt.
  • Tijdens de rekenles hebben de kinderen geleerd wat windrichtingen zijn en wat een windroos is. Ook waar dit voor gebruikt wordt en hoe je de windroos af moet lezen.
  • We herhalen het meten met maten en oefenen grote keersommen, het cijferen optellen en aftrekken.
  • We hebben kerstkaarten gemaakt voor iemand die we kennen die alleen is en wel een warme kerstwens kans gebruiken.
  • De toneelles ging over dieren!
  • Woensdag kerstontbijt.
  • Donderdag de taaltoets.
  • Vrijdag blik timmeren en de kerstviering met een vooraf opgenomen kerstfilm in de school.

===

Sinterklaas is in het land en dan mag je je schoen zetten, ook als je al in groep 6 zit.
Natuurlijk worden er lootjes getrokken en wordt het feest uitgebreid in de gevierd. De surprises en gedichten waren stuk voor stuk met veel aandacht gemaakt. Alle kinderen zijn goed verwend en hebben genoten. We hebben gesnoept en gedronken, gelachen en gezongen. Ook hebben we van de Pieten die ons even bezochten een klassencadeau gekregen. Een knikkerbaan!

==

November staat in het teken van oplopende corona cijfers, kinderen die thuis in quarantaine zitten en er toch via de computer bij zijn.   We merken in de klas dat de kinderen bezig zijn met de verschillende maatregelen en we gaan hierover met elkaar in gesprek.

We hebben kennis gemaakt met Juf Karla. Zij geeft 10 weken lang toneel/drama les. De kinderen genieten volop van deze lessen!

Met Kwink werken we aan het omgaan met verschillen onderling. Het respect hebben voor elkaars keuzes en leren vragen te stellen in plaats van te negeren of juist belachelijk maken, wanneer er iets gebeurt of wanneer je iets ziet, ruikt of voelt dat je niet gewend bent.

Rekenen blok 3 gaat over handigheidjes met keer- en deelsommen. Zoals verdubbelen en halveren. Ook referentiematen aan inhoudsmaten komen aan bod: hoeveel is 50 ml eigenlijk? en 20 cl?

Het taxiwoord en chefwoord zijn nieuw aangeboden categorieën bij spelling.
Tijdens de taallessen werken we aan hoe een lied wordt vormgegeven, de melodie, wat een lied doet met je en hoe het is opgebouwd. We gebruiken zeemansliederen als voorbeeld en gaan er uiteindelijk zelf ook een maken!

Tijdens de lessen wereldoriëntatie praten we over  het  ontstaan van steden tot aan de stad van de toekomst. Daarnaast zijn we begonnen met de topografie van Nederland. Provincies, hoofdsteden en wateren. De afspraak is dat de kinderen zelf aangeven wanneer ze klaar zijn voor de toets. Tot aan de kerstvakantie mogen zij dus op eigen tempo de toets leren en voorbereiden. Dit kan online. De kinderen hebben hier allemaal inloggegevens om te oefenen. Komen zij niet zelf, dan worden ze in de laatste week voor de kerstvakantie getoetst op deze kennis.

Verder is er veel aandacht in de klas voor het plannen en afmaken van het taakwerk. Een deel van de groep komt er nu achter dat het niet efficiënt genoeg plant of de taakwerk tijd niet goed benut. Een leerzame periode met de nodige frustraties.

De feestmaand is in aantocht en we maken het gezellig in de klas! Zo hebben we huisjes voor voor het raam geknutseld en een leuk Sinterklaas circuit gedaan met een muzikale bingo. Natuurlijk zijn er ook lootjes getrokken en wordt er hard gewerkt aan de surprises en het gedicht.

In deze maand hadden we voorlopig voor de laatste keer muziekles. Muziekles met pepernoten, wat een leuke afsluiter. Juf Janine komt in het voorjaar weer terug.

Tot slot hebben we van Joost uit groep 8 tekenles gehad en hebben de kinderen die ons vertegenwoordigen op het schaaktoernooi, schaakles gehad.

===

In de klas zijn we bezig met de start van de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema beroepen.
De opening van de kinderboekenweek vieren we samen met de openingsviering en 9 kinderen uit onze groep dragen een gedicht voor. Toch best spannend als alle andere kinderen kijken!

Tijdens de rekenlessen is er aandacht voor het inschatten van de juiste maat. Is een schrift nou 2 cm, 2 dm of 2 m lang? En de juf? 170 mm, 170 dm of 170 cm lang? Daarnaast ook het lezen en gebruiken van een jaarkalender, de tafels en tientaltafels en grote sprongen op de getallenlijn.
De taaltoets is geweest en een nieuw hoofdstuk is geïntroduceerd.

Met Kwink hebben we het over een stop moment. Wanneer je iets ziet, hoort, proeft of ruikt wat je niet kent of gewend bent, omdat het misschien uit een andere cultuur komt, is het gemakkelijk iets te zeggen zonder erover na te denken. Dit kan wel eens onbedoeld onaardig overkomen bij een ander. Dus eerst een stop moment voordat je iets zegt of doet. Een vraag stellen of soms even niks zeggen is soms beter. Wat gewoon is voor ons,  kan voor een ander heel ongewoon zijn.

===

Vrijdag 1 oktober, we bouwen een feestje op school met hulp van de medewerkers van de klankenkaravaan en geven in de middag een spetterende voorstelling voor ouders.

Wat een feest!

===

Er is weer een week voorbij, een week waarin de ouder-kindgesprekken hebben plaatsgevonden. Het voelt goed om ouders weer in de school te zien.

We werken tijdens de Kwink lessen aan het belang van het maken van groepsafspraken en stellen deze ook samen op. De betrokkenheid is hoog en de klas denkt goed mee.
Met rekenen werken we aan hoge keer- en deelsommen. Daarnaast aan schattend rekenen en afronden en ook de tafels spelen weer een grote rol.

Het hoofdstuk “Amsterdam” waar we met taal en werken, ronden we langzaam af. De presentaties van het eindproduct zijn nog bezig. Het maken van een boeiende inleiding en een passend slot is wat we hebben geoefend tijdens de lessen. De kinderen dragen om de beurt hun verhaal aan elkaar voor.

Creatief zijn we vandaag gestart met een herfstwerkje.

===

Mocht u een kijkje willen nemen in groep 6 en de sfeer willen proeven, dan kunt u dit filmpje bekijken. https://youtu.be/PQS8TlkSEVo

===

Het lied van de kinderboekenweek is echt een leuk lied waar de kinderen al aardig de tekst van kennen. Dus mocht u het willen horen; “worden wat ik wil” van kinderen voor kinderen.

===
Weekend! De eerste week zit erop en wat hebben de kinderen hard gewerkt!

We werken in de klas aan het Daltondoel zelfstandigheid. Dat is voor veel kinderen een hele opgave. Door vragen te stellen worden zij aan het denken gezet een geschikte oplossing te vinden en samen te werken alvorens een volwassene om hulp te vragen. De een heeft dit sneller te pakken dan de ander. De klas is ontzettend behulpzaam naar elkaar toe.

Creatief zijn we geweest met luchtballonnen:

Alleen de techniek van de ballon stond vast, verder eigen creaties welkom. Grappig hoe kinderen dan aan een voorbeeld vasthouden.

In de gymzaal stond veel klaar en de groep went al aardig aan meester Danny. Het fietsen naar de gymzaal toe is nog wel een uitdaging.

Tijdens de kwink lessen is er aandacht voor jouw kwaliteiten en die van een ander. Hoe zijn ze in te zetten en waarvoor allemaal? Leuk om de diversiteit hiervan te ontdekken samen!

===

Beste ouders en kinderen van groep 6,

Wat hebben we zin om weer te beginnen!

Het lokaal is ingericht, de groepjes gemaakt en de potloden geslepen. Alles is startklaar. Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Michelle voor de groep en op woensdag en donderdag is meester Wesley er. Fijn dat de leerlingen een bekend gezicht houden!  Vandaag hebben we nog met elkaar de laatste zaken besproken.

Wij wensen jullie een heerlijk weekend en we zien elkaar maandagochtend op het plein.

Met vriendelijke groeten,

Wesley en Michelle