Home   Groep 7

Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7

 

Wij willen alle kinderen heel hartelijk bedanken voor hun inzet afgelopen schooljaar

en

wij wensen hen een heel fijne zomervakantie. 

ūüėé

Juf Charlotte en juf Fanouritza

===

24 juni 2020:

Hoera, na het theoretisch Verkeersexamen hebben de kinderen ook het Praktische Verkeersexamen met succes afgerond. We zijn trots op ze!

===

8 juni 2020:
Wat fijn dat de groep weer compleet is. Veel gezelligheid en gekeutel vandaag na al die weken thuiswerken. De eerste spreekbeurten zijn gehouden en de kinderen hebben veel geleerd over de saxofoon en de islam. Komende weken zullen er dagelijks spreekbeurten gehouden worden. We zijn benieuwd naar de onderwerpen!

===

24 april 2020, bericht via Parro, onze communicatieapp:

Beste ouders,

We willen jullie, na een vreemde en intensieve periode, allemaal een heel fijne vakantie, gezondheid en de broodnodige ontspanning wensen. Maar vooral willen we jullie bedanken voor alle inzet en geduld in het begeleiden van het thuiswerk en het vertrouwen in en de steun aan elkaar.

Groeten, Charlotte en Fanouritza

===


01-04-2020 ;p

===

Het einde van de winter staat in het teken van Corona.
De school is gesloten en de kinderen krijgen via de computer of laptop thuis les van de juf.

In het begin waren er hier en daar wat inlogproblemen maar inmiddels gaan de hang outs goed en het is echt gezellig om elkaar weer te horen en zien via het beeldscherm.

Het is voor iedereen wennen en de juffen missen de gezelligheid en het werken met de kinderen. De kinderen zijn druk met het schoolwerk te maken via Classroom en zij stellen de vragen per mail of via de hangout.
De kinderen kijken zelf hun werk na met behulp van de antwoordbladen die online worden gezet. Zij hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. We zijn tenslotte niets voor niets een Daltonschool! ūüėČ

Verder krijgen de kinderen nu gymles via filmpjes die de gymleraar heeft gemaakt.

===

Koos de vuilnisman in de klas!

Op maandag 27 januari was het dan zover! Koos zou komen om meer te vertellen over het scheiden van afval! Natuurlijk doen wij dat al heel goed op onze school. Maar Koos wil ook de ouders bewuster maken. Hoe kan je dat nou handig doen? Juist, via de kinderen.
We hebben goed nagedacht over welk afval waar naartoe gebracht moet worden of in welke bak? Glas moet bijvoorbeeld in een glasbak. Maar ook kledingstukken kun je in textielbakken doen die bij bijna elke supermarkt, naast het papier en plastic, zijn geplaatst. Ook hebben we brieven geschreven met tips en geknutseld met kosteloos materiaal.

Anderen hebben computers uit elkaar gehaald en deze spullen ook weer gescheiden.
¬† ¬† ¬† ¬†Al veel kinderen in de klas scheiden hun afval thuis. Dat is super! Het is namelijk het milieu waar de kinderen en hun kinderen (jullie kleinkinderen dus eigenlijk…..) in opgroeien.

Vraag maar eens wat ze nu allemaal weten over het scheiden van afval.

Groeten, Charlotte en Fanouritza

 

 

 

====

De maandbeloning was slijm maken.

Kijk en geniet van dit slijmerige tafereel!

            

===

Kerststukjes maken

Vandaag hebben we met groep 8 kerststukjes gemaakt. Daarna hebben we deze stukjes bij de ouderen gebracht in Molenschot. Wat hebben ze mooie kerststukjes gemaakt en  wat waren de ouderen er blij mee!

        

===

Building bots!

Werken met robots in de klas. Dat is wat de kinderen op vrijdag 6 december hebben gedaan. Wat moet een robot allemaal weten en kunnen voordat ze een opdracht uit kunnen voeren?

    

===

Surprises in de groep

Donderdagmorgen 5 december was het zover. We hebben samen Sinterklaas gevierd. Iedereen heeft  een mooie surprise gemaakt en ging met een fraai cadeau naar huis.

Dank u wel Sinterklaas!

===

Op vrijdag 8 november mochten we, samen met groep 8, een uur “jumpen” bij Jumpsquare in Baarn. Wat hebben we een lol gehad. Veel kinderen hebben backflips geleerd, salto’s gemaakt en veel zijn er van de rekstok afgesprongen. Uiteraard hadden we dit uitje niet kunnen doen zonder de ouders. Hartelijk bedankt voor jullie hulp!

===

 

Week van de media wijsheid

Afbeeldingsresultaten voor mediawijsheid weekHoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg? Tijdens de Week van de Mediawijsheid van 8 t/m 15 november stellen we alle leerlingen van groep 7 en 8 de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan?

 

MediaMasters is een gratis serious game die de kinderen een basisniveau (kennis, vaardigheden en houding) geeft op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid. Dit schooljaar is de game ge√Įnspireerd op de NPO-serie Hunted. Spelenderwijs maken leerlingen in de klas kennis met de kansen en de gevaren van media.

Afbeeldingsresultaten voor mediamasters

 

Groepsinformatie avond

Op donderdag 12 september was er groepsinformatie avond. Fijn dat we veel ouders hebben gezien op deze avond.

Voor degenen die er niet bij waren, hebben we de informatie nog even kort samengevat.

Hulpouders

We zoeken nog ouders nodig die met ons mee kunnen fietsen naar het zwembad op maandag van 9:00 tot 11:00 uur.
Ook zoeken wij ouders die bij het verkeersexamen op 8 april 2020 een post willen bemannen.
Heeft u tijd om te helpen, laat het ons weten! Wij zijn blij met uw hulp.

Dalton
  • Weektaak, deze loopt van donderdag t/m woensdag. Op donderdag krijgen de kinderen hun taakwerkformulier dat vervolgens gezamenlijk ingepland wordt.
  • Periodetaak: elk kind werkt in een schooljaar twee keer aan een periodetaak, deze taak is cognitief gericht en sluit aan bij de methodedoelen.¬†Deze methode doelen staan op de website.
  • Daltondoel: elke periode staat er een bepaald doel centraal en daar werken we gezamenlijk aan. De eerste periode van het schooljaar staat het doel Zelfstandigheid centraal.
    Meer over Dalton kunt u nalezen op onze site.
Taakspel

Taakspel is een methode die preventief werkt aan gedrag en aan het bevorderen van een goede  sfeer in de klas. Daarnaast stimuleert het op een prettige manier regels en een positieve werkhouding.
Vorig jaar is Taakspel ge√Įmplementeerd in de groepen 3, 4 en 5 zodat er nu een doorlopende lijn
is voor groep 3 t/m 8. De kinderen weten inmiddels hoe het werkt en wij gaan daar met veel plezier mee verder.
Meer over Taakspel kunt u lezen op www.taakspel.nl

Communicatie

In november vindt er voor alle ouders een voortgangsgesprek plaats.
Bij dit gesprek krijgt uw kind het eerste advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de Cito toetsen, methode toetsen, werkhouding, en inzet/motivatie.
Op dinsdag 14 november is er een informatieavond over het VO hier op school. Deze avond begint om 19:30 uur.  Vanuit de gemeente komt er iemand die informatie verstrekt over de middelbare scholen in Soest en Baarn.
Eind februari wordt het eerste, echte rapport meegegeven en na de voorjaarsvakantie vinden er 10 minutengesprekken plaats.
Eind juni krijgt uw kind het eindrapport mee en vinden er in de middag facultatief gesprekken plaats.

Huiswerk

Elke donderdag krijgt uw kind huiswerk mee naar huis. Dit wordt in een mapje gedaan met voorblad waarop duidelijk de datum staat dat het weer op school moet zijn.¬†Het huiswerk kan vari√ęren van rekenen, taal, spelling, Engels tot natuur, aardrijkskunde of geschiedenis.
Op woensdag moet het huiswerk weer op school ingeleverd worden.

Spreekbeurten

De spreekbeurten worden dit jaar in april en mei gepland. De kinderen doen deze spreekbeurt alleen. Op school worden vier lessen besteed aan het hoe en wat en daarna kunnen de kinderen een start maken met hun spreekbeurt. Thuis maken ze de spreekbeurt af.

Zwemmen

Dit jaar gaan we op maandag zes keer zwemmen bij sportboulevard de Engh. In deze lessen wordt onder andere aandacht besteed aan watervoetbal, overlevingszwemmen, reddend zwemmen met kleding, waterpolo en de coördinatie van de slagen.

Ook hiervoor hebben we fiets ouders nodig op maandagen van 9:00 tot 11:30 uur. In de groep hebben we de inschrijflijsten. Komt u even langs als u met ons mee kan?

De data zijn:
23-09-2019
18-11-2019
13-01-2020
09-03-2020
20-04-2020
29-06-2020

Bouw/tutor lezen

Elke dinsdag van 8:30 tot 9:00 uur helpen een aantal kinderen uit groep 7 andere kinderen, uit de groepen 3, 4 en 5, die extra oefening nodig hebben bij het lezen. Dit doen ze op de computer m.b.v. een speciaal programma dat wordt doorlopen.
We proberen binnen het jaar iedereen van groep 7 aan bod te laten komen voor het bouw/tutorlezen.

Seksuele voorlichting

In de tweede helft van het jaar krijgen de kinderen seksuele voorlichting. Bij dit onderwerp hoort een leskist waar we informatie uithalen voor de lessen.

Social media:

Dit jaar worden er weer een aantal lessen over social media aangeboden. Dit wordt aangeboden door een medewerker van Balans. Verder doen we mee met de week van de mediawijsheid en spelen we in de klas het spel van de Mediamasters.

Vakken

Rekenen

We werken met de  rekenmethode WIG, deze werkt op 3 niveaus, deze worden aangegeven d.m.v. 1, 2 of 3 sterren.
Het beheersen van de tafels is erg belangrijk, het is een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen met andere stof zoals deelsommen. Blijf daarom goed oefenen thuis met de tafels. 

Taal en spelling

Voor taal en spelling gebruiken we de (nieuwe) methode; ‚ÄėTaal actief‚Äô.
Deze werkt per blok van 4 weken en heeft steeds een thema dat voor beide vakken gelijk is. Zo wordt het voor de kinderen heel ge√Įntegreerd, want woorden uit de woordenschatles van taal, komen ook terug in spellinglessen en omgekeerd.

Bij taal gaat het om zinsbouw, woordenschat, mondeling taalgebruik en schriftelijk taalgebruik.

Werkwoordspelling is nieuw in groep 7.
Het goed leren vervoegen van werkwoorden is een uitdaging in de bovenbouw. Elke tweede spellingsles wordt hier aandacht aan besteed.

Engels 

De kinderen krijgen dit jaar voor het eerst Engels aangeboden.
In Hello World worden spannende verhaallijnen, gevarieerde lessen en animatiefilmpjes gebruikt om de verhaallijn te ondersteunen om de Engelse taalontwikkeling op een leuke, interessante manier bij leerlingen te stimuleren.
Klassikale en zelfstandige werklessen wisselen elkaar af.
Na een blok wordt de toets gemaakt. De kinderen krijgen een leerblad mee naar huis. Hier staan woorden en zinnen op die N-E en E-N geleerd moeten worden. Ook moeten de kinderen het Engels op de juiste manier kunnen schrijven. Dus overhoor niet alleen mondeling maar laat de kinderen het ook juist opschrijven.

Wereldori√ęntatie

Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek . Dit zijn leuke digitale lessen, heel interactief.
Topo huiswerk gaat zo nu en dan mee naar huis. Dit moeten ze leren, na een week wordt hierover een toets gegeven.

Verkeerslessen

Er zij regelmatig lessen verkeer.
Op maandag 30 maart is het  landelijke theorie examen verkeer waar we aan meedoen in groep 7. Op woensdag 8 april staat  het praktijkexamen gepland. We kunnen zeker hulp gebruiken om de posten te bemannen. Als u kunt helpen, laat het even weten.

Techniek

2 á 3 maal per jaar werken wij met de techniekdozen die op school zijn. We doen dit in circuitvorm. Hierbij hebben hulp van ouders nodig en u ontvangt daarover t.z.t. een bericht via Parro. 

Gym

We gymmen op dinsdag van 10:00-10:45 uur en op donderdag 13:00-13:45 uur. Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht. Er wordt gezorgd voor afwisseling tussen spel en materiaal. De opbouw van de lessen is ook afgestemd op schooltoernooien.
Als de kinderen hun gymspullen vergeten, mogen ze niet meedoen.
Zorgt u ervoor dat uw kind stevige gymschoenen heeft; zonder schoenen deelnemen aan de gymles is onveilig. Controleert u regelmatig of de schoenen nog passen?
Verder vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Lang haar graag in een staart.
Geen sieraden of andere waardevolle spullen meenemen.
Deo gebruiken: alleen een stick of roller is toegestaan.

Leefstijl

Dit is onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Deze les wordt wekelijks gegeven en is tevens verweven in de dagelijkse praktijk doordat we veel energizers doen en met elkaar praten.¬† Na een zomervakantie zoeken de kinderen weer hun plekje en kan er een totaal nieuwe dynamiek en energie ontstaan. Daarom zullen wij de eerste weken veel extra aandacht besteden aan de groepsvorming (de zgn ‚ÄėGouden Weken‚Äô)

Catechese

Wij volgen de lessen uit de methode¬† ‚ÄėHemel en Aarde’.

Creatief

We wisselen de lessen handvaardigheid, tekenen en muziek regelmatig af. Daarnaast hebben we projecten vanuit Kunst Centraal.

Muziek

We verzorgen de lessen muziek onder andere uit de methode 123zing! 

Tot slot

Wij hopen op een heel fijn schooljaar waarin we het erg belangrijk vinden om samen met u zorg te dragen voor een goede ontwikkeling van uw kind. Kom daarom altijd langs als er iets is dat u wilt bespreken!

Voor schooltijd staan wij op het plein en kunt u een korte mededeling kwijt. Langere gesprekken zijn dan niet handig, hiervoor kunt u altijd na schooltijd even boven komen of een afspraak maken.

Ook zijn wij via e-mail te bereiken.

 

===

30 augustus 2019:

De vakantie zit er bijna op, de klas staat klaar en wij hebben er zin in!

Tot maandag!

juf Charlotte en juf Fanouritza