Home   Jaarkalender / Jaarboek

Jaarkalender / Jaarboek

Jaarkalender

In de Jaarkalender 2021-2022 ziet u in een oogopslag welke activiteiten er gepland staan.
Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat er in het nieuwe schooljaar weer veel kan en mag.
Uiteraard bepalen de Covid-19 maatregelen vastgesteld door de overheid te allen tijde of activiteiten wel of geen doorgang kunnen vinden en in welke vorm.
Hoewel wij ons uiterste best doen om alle activiteiten op deze kalender vast te leggen, kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar toch wijzigingen optreden.

In overleg met het VO is het volgende vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 samengesteld:

Herfstvakantie  maandag 18 oktober  t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december t/m vrijdag 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 04 maart 2022
Paasweekend    vrijdag 15 april         t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie   maandag 25 april  t/m vrijdag 06 mei 2022
Hemelvaart  donderdag 26 mei  t/m   vrijdag 27 mei 2022
tweede Pinksterdag  maandag 06 juni 2022
Zomervakantie  maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

De studiedagen zijn gepland op:
donderdag  14 oktober en vrijdag 15 oktober 2021
woensdag  16 februari 2022
donderdag 17 maart 2022
maandag   20 juni 2022

 

 

Jaarboek 2021-2022

Namen en contactadressen van de school

RK Daltonschool De Driesprong
St. Theresiastraat 16
3762 CZ Soest
035-5885914
directeur: Marcel Damoiseaux
algemeen@driesprong-soest.nl

adjunct directeur: Stella ter Horst

Schoolbestuur SKOSS
Oostergracht 41,
3763 LZ Soest
035 – 6211530

Postbus 258
3760 AG Soest

bestuurder:
Dhr. M. van Elteren
secretariaat@skoss.nl

Schooltijden

Maandag:      8.30 tot 14.30 uur
Dinsdag:        8.30 tot 14.30 uur
Woensdag:    8.30 tot 12.15 uur
Donderdag:   8.30 tot 14.30 uur
Vrijdag:          groep 1 t/m 4 8.30 tot 12.15 uur
Vrijdag:          groep 5 t/m 8 8.30 tot 14.30 uur

Vanwege ons continurooster eten en pauzeren alle kinderen op school.

Met ingang van 1 januari 2022 hanteren wij het 5 gelijke dagen model en zien de schooltijden er als volgt uit:

maandag tot en met vrijdag:    08.30 tot 14.00 uur

 

Onderwijzend personeel
Onderwijs ondersteunend personeel
Agnes Kraaikamp
Annelien Lems
Dorien Arling
Evelien Staats
Iris Karelsen
Kristel van Zetten
Manon Kamphuis
Marina van der Ploeg
Merel Stomphorst
Michelle Brouwer
Miranda Mulder
Renata Smits
Simone de Groot
Tamara van den Heuvel
Vera Hofste
Wesley Jansen
Ada van Rijn – schoolassistent
Marchien Hoeben – administratief medewerker
Natasja Hilhorst – onderwijsassistent
Samantha Gordinou-de Gouberville – klassenassistent onderbouw
Indeling groepen

Begane grond:

  • Kleutergroep Stampertjes –  juf Dorien (ma-di-do-vr)- juf Marina (wo)
  • Kleutergroep Krullevaar    –  juf Evelien (ma-wo-do-vr) – juf Marina (di)
  • Kleutergroep Floddertje    –  juf Simone (ma-di) – juf Miranda (wo-do-vr)
  • Groep 3                             –  juf Iris (ma-do-vr) – juf Annelien (di-wo)

Verdieping:

  • Groep 4                             –  juf Vera (ma-wo-do-vr) – juf Tamara (di)
  • Groep 5                             –  meester Wesley (ma-di) – juf Renata (wo-do-vr)
  • Groep 6                             –  juf Michelle (ma-di-vr), meester Wesley (wo-do)
  • Groep 7                             –  juf Merel
  • Groep 8                             –  juf Manon
  • Intern begeleider               –  juf Annemieke (di-do tot aan de kerstvakantie)                                                                                    juf Kristel (di-wo-vr vanaf 01-01-2022)
Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Ricardo Eijberts
Krista Haanstra
Marion Koolwijk
Namens het team:
Renata Smits
Simone de Groot
Iris Karelsen

U kunt de MR bereiken via mr3sprong@gmail.com en via algemeen@driesprong-soest.nl

Ouderraad
Voorzitter:
Riska Roorda
Penningmeester:
Mark de Groot
Leden:
Anita Willemse
Annuska Boekema
Cato Ootes
Claudia Krul
Claudia Plekkepoel
Kim Kocer
Nadine ten Have
Rianne Schippers
Verena Sneijder
Namens het team:
Vera Hofste

U kunt de ouderraad bereiken or3sprong@gmail.com en via algemeen@driesprong-soest.nl

Vertrouwenspersoon van de stichting

Laurina Geluk – van Amerongen
Prins Hendriklaan 78
3761 DX Soest
mobiel: 06-537 17 245
mail: laurina.geluk@gmail.com

Contactpersoon van de school
Evelien Staats – teamlid
Wesley Jansen – teamlid

Absenten

Als uw kind vanwege ziekte niet op school komt, wilt u dit dan voor 8.30 uur telefonisch
(tel. 035-5885914) doorgeven. Wij vragen u geen ziekmeldingen via de mail te doen.

Doktersbezoek

Wij verzoeken u dringend afspraken met orthodontisten, tandartsen, dokters, enz. zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. Als het echt niet anders kan en de kinderen toch onder schooltijd weg moeten, wilt u dit dan van te voren aan de leerkracht melden.

Gang van zaken voor aanvang schooltijd

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open en is er toezicht op het schoolplein.
In verband met de geldende Corona maatregelen mogen ouders het schoolgebouw niet in. Ouders kunnen hun kinderen brengen tot op het schoolplein. Daar blijven zij achter de vlaggetjes en de kinderen gaan vanaf daar zelfstandig naar binnen. Natuurlijk kunnen de leerkrachten, die buitenstaan,  de kinderen hierbij begeleiden. 

Verlof buiten de schoolvakanties

Verlof buiten de schoolvakanties voor kinderen van 5 jaar en ouder is niet toegestaan (zie schoolgids). Voor extra verlof dient altijd een aanvraag ingediend worden. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de directie of te downloaden op onze site.
Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt toestemming verleend. Ook voor 4-jarigen
ontvangen wij graag een ingevuld formulier. De directie heeft de wettelijke plicht ongeoorloofde afwezigheid te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Meer informatie vindt u op www.leerplicht.nl.

Gymnastiek

De drie kleutergroepen gebruiken, twee keer per week, het speellokaal voor bewegingsonderwijs. Het betreft een afwisseling van vrij spel en gerichte opdrachten. Op donderdag wordt deze les verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek.
In het speellokaal gebruiken de kinderen van de groepen 1 en 2 boot- of gymschoenen (zonder veters). Deze schoenen blijven op school.

De kinderen in de groepen 3 tot en met 8 krijgen 1 keer in de week een gymles van een vakdocent.
Het gymrooster is als volgt:

donderdag gymzaal Lasenberg vrijdag sporthal Beukendal
08.45 – 10.00 Groep 4 08.30 – 10.00 Groep 8
10.00 – 11.15 Groep 3 10.00 – 11.30 Groep 6
11.15 – 12.30 Groep 5 11.30 – 13.00 Groep 7

Vanaf groep 3 zijn sportkleding (b.v. een eenvoudig t-shirt en korte broek) en gymschoenen verplicht voor de gymnastieklessen.

De groepen 6 tot en met 8 gaan op de fiets naar Beukendal. Daarnaast krijgen zij ook enkele malen een zogenaamde natte gymles in het zwembad aan de Dalweg te Soest, waar zij eveneens op de fiets naar toe gaan. Deze zwemlessen vallen onder het vernieuwde zwemprotocol.
Hieronder ziet u een overzicht van de natte gymlessen; deze zijn op maandag van 09.30 uur tot 10.30 uur.

Groep 6 Groep 7 Groep 8
14 februari 29 november 6 september
28 februari 13 december 20 september
14 maart 20 december 4 oktober
28 maart 17 januari 1 november
11 april 31 januari 15 november
Contact tussen school en ouders via website

Op de website vindt u meer informatie over schoolafspraken en activiteiten.
Daarnaast kunt u van iedere klas de klassenpagina bezoeken. Tevens is het mogelijk om de schooljaarkalender te synchroniseren met uw eigen elektronische agenda.

Maandinfo

U ontvangt elke maand de ‘Maandinfo’ met daarin een maandkalender en een toelichting
op de actuele gebeurtenissen. Een aantal keer per jaar verschijnt een extra ‘Nieuwsbrief’.
De maandinfo en nieuwsbrief worden via Parro, onze communicatie app verzonden. Bovendien vindt u ze, naast de nodige andere informatie over de school en de klassen,
op deze website van onze school.

Foto’s van kinderen

Geregeld worden er foto’s van kinderen via Parro doorgestuurd en op onze website geplaatst. Uw toestemming voor het publiceren kunt u zelf aangeven via de instellingen van de app. U kunt dit te allen tijde aanpassen.

E-mail

Voor zaken die niet via de maandinfo aan de ouders kunnen worden medegedeeld, maken de leerkrachten gebruik van de app Parro. Dit gaat voornamelijk om zaken van organisatorische aard.

Informatieavond

In het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we per groep een groepsinformatieavond. Deze wordt verzorgd door de groepsleerkracht(en). Het doel van deze avond is om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind en inzicht te krijgen in het werken binnen de groep. Tevens heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt de datum en tijd terug vinden in de jaarkalender.

Rapporten en gesprekken

Wij hebben op school de volgende gesprekscyclus:
Begin september kunt u zich aanmelden voor een gesprek met de leerkracht later in september. De gesprekken vinden in de middag plaats en zijn bedoeld om informatie te delen over eventuele gebeurtenissen in de zomervakantie of andere belangrijke zaken. Deze gesprekken zijn facultatief, als u geen aanleiding ziet voor een gesprek, hoeft u zich niet op te geven.
In november krijgen de kinderen van groep 1 en 2 de kijklijsten mee naar huis en de kinderen van groep 3 tot en met 8 het voortgangsverslag. Dit is een beknopt verslag van de (werk)houding en resultaten. In navolging daarop vinden er 10-minutengesprekken plaats in de middag en avond.
In februari volgt het eerste rapport, dat een uitgebreid beeld geeft van de prestaties van
uw kind op school. De Cito-uitslagen worden tevens in dit rapport vermeld. Ook nu vinden
10-minutengesprekken plaats in de middag en avond. Het tweede rapport, in juli, geeft een uitgebreid beeld van de laatste periode. Hierin staan wederom de Cito-uitslagen vermeld.
De 10-minutengesprekken na dit rapport zijn facultatief en alleen in de middag.
Als u geen aanleiding ziet voor een gesprek, hoeft u zich niet op te geven. Als u zich niet
aanmeldt, maar de leerkracht wil toch graag met u van gedachten wisselen, dan neemt de leerkracht van uw kind persoonlijk contact met u op. Het initiatief kan dus van beide kanten komen. De middaggesprekken vinden plaats met de leerkracht die deze dag voor de groep heeft gestaan. Bij de avondgesprekken zijn in principe beide leerkrachten aanwezig.

Gesprekken groep 8

Groep 8 volgt vanwege de schoolkeuzegesprekken een eigen cyclus van spreekavonden. De ouders van de kinderen van groep 8 worden via Parro geïnformeerd over de gespreksdata. Deze data vindt u tevens terug in de jaarkalender.

BSO

Indien u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar de site van
www.BSOsoest.nl. Indien u gebruik maakt van buitenschoolse opvang willen wij u vragen dit met ons kort te sluiten. Graag vernemen wij van u op welke BSO en welke dagen door uw kind worden bezocht. U kunt dit doorgeven via administratie@driesprong-soest.nl

Uitstroomgegevens

Het schooljaar 2020-2021 zijn wij op 31 augustus gestart met 228 kinderen. Gedurende het schooljaar zijn er 24 kinderen ingestroomd. Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van 27 kinderen uit groep 8. Na hun basisschoolperiode gaan zij verder naar de volgende richtingen voor voortgezet onderwijs:
• vmbo-b 1 kind
• vmbo-k 1 kind
• vmbo-gl 6 kind
• vmbo-gl/t 1 kind
• vmbo-t 4 kinderen
• vmbo/havo-t 3 kinderen
• havo 3 kinderen
• havo/vwo 4 kind
• vwo 4 kinderen

Ouderbijdrage

Om een aantal activiteiten uit te kunnen voeren, zoals Sinterklaas, kerstviering, projectuitstapjes e.d., maar ook om vanuit de ouders een bijdrage te kunnen leveren als aanvulling op de aanschaf van spelmateriaal, vervanging van versleten schoolshirts en eventueel gewenste extra leermiddelen is van de kant van de ouders een vrijwillige financiële bijdrage onmisbaar.
Zou de school niet meer – of in mindere mate – de beschikking hebben over die ouderbijdragen, dan zouden genoemde activiteiten niet meer op hetzelfde niveau kunnen worden voortgezet.

• De ouderbijdrage is vastgesteld op € 40,- per kind per jaar

Dit is een jaartarief. Deze geldt bij de instroom van start schooljaar tot Kerst.
Voor kinderen die tussen Kerst en Pasen komen betaalt u de helft van de ouderbijdrage.
Voor instromers tussen Pasen en de zomervakantie betaalt u nog geen ouderbijdrage.

U krijgt een link toegestuurd voor het betalen van de ouderbijdrage.

Rijrichting en parkeren in de Theresiastraat op verzoek van de buurtbewoner

Graag willen wij, i.v.m. de veiligheid, dat u zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komt en als het echt niet anders kan met de auto. Wij hebben al heel lang een stille afspraak met onze buren over de rijrichting in de St. Theresiastraat:
vanaf de Beetzlaan de straat in en via de Hellingweg eruit.
Wilt u, indien u met de auto komt uw auto alleen parkeren in de grijze parkeervakken
of langs het trottoir?
Let u erop dat u NIET parkeert voor opritten van de buren, op de hoek of op het plekje met de rode stoeptegels naast het hek bij het speeltoestel.
Op deze manier zorgen we gezamenlijk voor een veilige, overzichtelijke verkeerssituatie.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Daltonkijkdagen

Twee keer per jaar, krijgt u de mogelijkheid om in de klas van uw zoon of dochter een kijkje te nemen. De kinderen laten dan onder meer zien hoe ze het werk plannen en welke keuzes ze maken m.b.t. samenwerken en keuzewerk.

Klachtenregeling

Bij een goede communicatie in de school hoort ook dat er duidelijkheid bestaat over de gang van zaken als u een klacht hebt. Natuurlijk is het mogelijk dat u het op school ergens niet mee eens bent. U treft de volledige klachtenregeling in de Schoolgids paragraaf 6.4.

Klachtencommissie:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl

Fietsen

Onze fietsenstalling is voor groep 6 t/m 8 links naast de school, voor groep 1 t/m 5 rechts. Graag willen we dat de kinderen de fietsen netjes neerzetten. Zo zal de kans op beschadiging kleiner worden. De schoolverzekering dekt de schade aan fietsen niet. Ook dragen wij geen verantwoordelijkheid voor fietsen die na schooltijd op school blijven staan.

Honden

U wordt verzocht geen honden mee het schoolplein op te nemen.

Gevonden voorwerpen

Regelmatig blijven er kledingstukken en andere eigendommen van de kinderen op
school liggen. We bewaren deze spullen bij de keuken. Tijdens de 10-minutengesprekken
liggen de voorwerpen uitgestald in de centrale hal. Dus mocht u iets kwijt zijn, dan kunt u altijd even op school kijken.
Nog een tip:
Zet namen in laarzen, regenpakken, op drinkbekers en ander materiaal waarvan u
kunt vermoeden dat het wel eens zou kunnen gaan slingeren.

Hoofdluis

Een hardnekkig en regelmatig opduikend ongemak vormt de zgn. hoofdluis. Mocht u bij uw kind de aanwezigheid van deze diertjes constateren, dan verzoeken wij u dit direct te melden op school. Wij kunnen dan trachten de verspreiding te voorkomen. De school werkt met een protocol, opgesteld door de directie in overleg met OR/Team/GGD. Dit protocol is op onze site in te zien.
Na elke vakantie houdt een aantal ouders een ronde door de school. Alle kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis. Als we luizen of neten vinden, nemen we meteen contact met de ouders op. Kinderen met luizen of neten moeten direct behandeld worden, om
verspreiding te voorkomen. Verder krijgen alle kinderen, eenmalig, een ‘luizenzak’ waarin ze hun jas opbergen.

Mobiele telefoons

Steeds meer kinderen beschikken over een mobiele telefoon. Een veilig gevoel
voor kinderen en ouders onderweg. Op school en op het schoolplein moeten de
telefoons worden uitgeschakeld. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies of beschadiging. Als een leerling de telefoon toch gebruikt, wanneer dit niet is toegestaan, wordt de telefoon twee dagen ingenomen.

Oude batterijen

In de berging van de school staat een zogenaamde batterijenbak. Hierin kunt u al uw lege batterijen kwijt. De school spaart op deze wijze punten, waarvan speelgoed aangeschaft kan worden.

Afvalarme school

Wij zijn een afvalarme school. In de klassen wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het nut en de noodzaak van afvalscheiding. Er staan hiervoor speciale prullenbakken in de klas. In de berging hebben wij een milieustraat waar afval wordt gescheiden. Er staan containers voor papier, PMD, GFT afval en restafval.
Wij vragen de kinderen hun eten en drinken mee te nemen in een brooddoos, fruitbakje en drinkbeker en niet verpakt in wegwerpverpakkingen. Wegwerpverpakkingen, zoals drinkpakjes, blikjes, flesjes en plastic zakjes mogen niet op school achterblijven, als kinderen dit meenemen, dienen zij het aan het eind van de schooldag weer mee
naar huis te nemen.
Een schoner milieu door minder afval begint thuis en op school.

Verjaardagen

Wanneer uw kind ter gelegenheid van zijn of haar verjaardag wil trakteren in de groep,
mag dat uiteraard. De afspraak is wel dat ze dit pas doen vanaf hun vijfde verjaardag. Een
verzoek daarbij: liever géén snoep, maar iets gezonds (of iets minder ongezonds). Wilt u van tevoren afstemmen met de leerkracht wanneer uw kind wil trakteren? De jarige mag die dag de school rond met een verjaardagskaart. Wij hebben afgesproken dat de kinderen alleen een traktatie uitdelen aan hun eigen leerkracht en niet aan andere leerkrachten en personeelsleden.
Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een doos met leuke attenties. Daaruit mogen ze een cadeautje grabbelen. Alle teamleden vieren hun verjaardag op één dag. Dit schooljaar is dit gepland op maandag 12 juli 2021.

Gezond eten en drinken

Wij stimuleren gezond eten en drinken in de klas. Priklimonade mag niet mee worden genomen naar school en wij willen liever geen snoep zien bij het pauze-hapje of het middageten. Tijdens de normale lesuren is snoepen overigens niet toegestaan.
Woensdag is onze fruitdag. Wij stellen het zeer op prijs indien u uw kind zeker op deze dag fruit mee naar school geeft. Ook op andere dagen is fruit natuurlijk een zeer gezond tussendoortje. De ouders zijn verantwoordelijk voor wat de kinderen tijdens de pauzes eten en drinken. Wij hopen dan ook, dat u zich bewust bent en blijft van wat u uw kind(eren) mee naar school geeft.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Schoolspullen

In alle groepen krijgen de kinderen (kleur)-potloden, gum e.d. van school. Scharen, linialen en het Daltonblokje worden eenmalig door de school verstrekt. Tevens krijgen de kinderen in groep 4 een goede vulpen. De vullingen voor deze vulpen worden door de school verstrekt. Het is de bedoeling dat de kinderen hun hele schoolloopbaan op De Driesprong met deze vulpen schrijven en zuinig met de spullen omgaan. Om te voorkomen dat deze spullen kwijt raken, is een etui handig. Mocht uw kind de vulpen, schaar, blokje of liniaal
kwijtraken, dan kan u tegen inkoopprijs een nieuwe kopen op school.

Speelgoed

Om verschillende redenen hebben we liever niet dat de kinderen speelgoed mee naar
school nemen. Soms kan een leerkracht er wel speciaal om vragen. In verband met een
project bijvoorbeeld. Een uitzondering op dit alles is natuurlijk een jarige job. Elke jarige mag de cadeautjes uiteraard op school laten zien.
Een aantal keren per jaar is er voor de kinderen van groep 1-2 een zogenaamd speelgoeduurtje. Doel van deze ochtend is dat kinderen ook leren samenspelen met hun eigen speelgoed. Tevens levert het de leerkracht soms waardevolle informatie op over de omgang met spullen. Vechtspeelgoed, lawaaispeelgoed of speelgoed met heel kleine onderdelen mogen niet meegenomen worden naar school. We willen graag, dat kinderen speelgoed meenemen waar vooral ook sámen en gezellig mee gespeeld kan worden.
Wanneer deze momenten zijn, verneemt u via de maandinfo.

Jeugdbladen/kinderboeken

Op de groepsinformatieavond kunt u in de centrale hal informatie vinden van diverse jeugdbladen. Daarbij zitten formulieren waarmee u uw kind(eren) kunt opgeven voor een jaarabonnement. De bladen worden rechtstreeks naar het huisadres gestuurd.
Daarnaast geeft een aantal uitgeverijen gunstige aanbiedingen voor kinderboeken. Wij vinden dat zo waardevol, dat we best ‘doorgeefluik’ willen zijn voor deze informatie.