Home   Links

Links

Graag delen wij met u de volgende links:

Onze school maakt deel uit van de SKOSS:

Stichting Katholiek Onderwijs Soest Soesterberg (SKOSS)

Wij zijn een Daltonschool en aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging.

Meer informatie over de RK kerk in Soest vindt u op de website van de
Willibrord Parochie.

Hemel en aarde is onze catechese methode. We werken met de methode Kwink voor sociaal emotionele vaardigheden.

Wij hebben contact met onder andere de volgende organisaties:
BSO Soest – Mogelijkheden van de buitenschoolse opvang van de basisscholen Soest.
Stichting Balans – De welzijnsorganisatie voor Soest en Soesterberg
GGD Eemland  – De Gewestelijke Gezondheidsdienst Eemland
RIVM – hier vindt u informatie over o.a. hoofdluis

Overige links:
Onderwijsinspectie – De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. U vindt op deze website onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten.
informatiepunt voor ouders – met vragen over het onderwijs

SWV De Eem -Informatiepunt Passend Onderwijs voor ouders
Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in deze regio.
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden mee gezocht naar een oplossing door:
– objectieve informatie te geven
– mee te denken
– naar juiste personen of instanties te verwijzen
Het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders is telefonisch bereikbaar op 033 – 7601191
maandag middag van: 13.30 – 16.00 uur
donderdagochtend van: 09.00 – 12.00 uur
Verder kunnen ouders het Informatiepunt bereiken via mail: info@swvdeeem.nl

Kennisnet – de internetorganisatie voor het onderwijs
Gemeente Soest – site met informatie over de gemeente Soest

Zoekt u ideeën voor een gezonde traktatie op school? Klikt u dan eens op deze link of kijkt u eens op de site van het voedingscentrum!


VOORTGEZET ONDERWIJS:

SOEST: Het Griftland College (VMBO-T/HAVO/VWO)
AMERSFOORT: Meerwegen College (praktijkonderwijs)
Meerwegen Farel College
(VMBO-t/HAVO/Tweetalig VWO)
Meridiaan College  (LWOO tot Gym)
Atrium  (VMBO-t/HAVO/Tweetalig VWO)
Het Wellantcollege  (VMBO-t/g/k/b / LWOO)
Meridiaan College Het Stromenland
(VMBO-T/HAVO/VWO)
De Amersfoortse Berg (VMBO-t/HAVO/VWO)
Vathorst College (VMBO-t/HAVO/VWO)
De Baander  (Praktijkonderwijs)
BAARN: Het Baarnsch Lyceum (HAVO/VWO)
De Waldheim MAVO, (VMBO-t)
BILTHOVEN: De Werkplaats (VMBO-t/HAVO/VWO)
HILVERSUM: Alberdingk Thijm College  (HAVO/VWO)
Groot Goylant (VMBO-t/g/k/b)
MAARTENSDIJK: Groenhorst College (VMBO-t/g/k/b)