Home   MR   Leden van de MR

Leden van de MR

De medezeggenschapsraad van  De Driesprong bestaat uit 2 geledingen, een oudergeleding van 3 personen en een personeelsgeleding van 3 personen.
In principe treedt er ieder jaar één lid van de oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding af.

De volgende ouders hebben zitting in de MR:
Ricardo Eijberts, Krista Haanstra en Marion Koolwijk
voorzitter

Namens het team zitten de volgende personeelsleden in de MR:       
Renata Smits, Simone de Groot en Iris Karelsen

U kunt de leden van de MR bereiken via mr.3sprong@gmail.com

Hieronder stelt de personeelsgeleding van de MR zich aan u voor:

In de MR vertegenwoordigen wij de belangen van de personeelsleden van onze school. Wij zijn bij de MR vergaderingen aanwezig om inbreng van het personeel over te dragen en mee te denken, te discussiëren en het nemen van beslissingen of geven van adviezen aan MR of directie.

Namens het personeel zitten wij met drie leerkrachten in de MR. Renata is leerkracht van groep 5, Simone en Iris zijn beide leerkracht van groep Floddertje.