Home   Groep 4

Groep 4

 Welkom in groep 4!

Het is bijna Sinterklaas!

 

 

In groep 4 zijn een aantal kinderen met de denksleutels van Sinterklaas aan het werk. Een denksleutel is bijvoorbeeld; hoe pak je een cadeautje uit zonder je handen te gebruiken?

Digna is ook met een denksleutel bezig geweest. Haar denksleutel was: “Bedenk een verhaal over Sint en Piet met het plaatje van een koets erin.”

Digna heeft een mooi verhaal geschreven en wat heel knap is, ze heeft daarbij hele moeilijke woorden gebruikt.

het is pakjusavont  de sint zit op o´zosnel hij krijgt pijn aan  zijn bilen de piet heeft een plan maar het is ingewikolt of dat kan ook de sint krijgt een koets nuu kunsen door heel neederland

===

 

===

Rekenen:

In groep drie hebben de kinderen getallen leren splitsen tot en met tien met hulp van de verliefde harten. Welke getallen maken samen 10.

Hier gaan we in groep vier verder mee. We zijn nu bezig met het uitbreiden van de sommen tot en met 20. De bedoeling is dat uw kind dit straks helemaal geautomatiseerd heeft. De logica van de verliefde harten (6+4) koppelen aan grotere getallen (16+4). Voor kinderen zijn de plus sommen vaak makkelijker dan de min sommen. Heel belangrijk is dat uw kind goed de plek van de tientallen weet. (0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100, maar óók 100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0)

Spelling

We zijn druk met het aanleren van woorden met de v (vlag) en f (fluit) s (som) z (zon) en de sch (schat) en schr (schrift).

Elk jaar blijkt weer dat deze categorieën heel moeilijk te leren zijn en dat de fouten heel hardnekkig zijn.

Lezen

In groep drie heeft uw kind leren lezen. Sommige kinderen vinden dit nog best moeilijk en deze kinderen gaan we extra helpen. Het is heel belangrijk dat uw kind goed kan lezen, maar ook dat uw kind begrijpt wat het leest. Veel samen lezen met uw kind thuis heeft echt zin en kan ook heel gezellig zijn.

Ons Daltondoel deze periode is zelfstandigheid.

Hiermee geven we de kinderen eigenaarschap over hun eigen leerproces. Wat moet ik nog leren, wat heb ik daarbij nodig en waar kan ik dat het beste doen. Natuurlijk worden de kinderen hierin begeleid en geholpen.

17 september:

We hebben een les spelling buiten op het schoolplein gedaan.
In tweetallen pakten de kinderen een woord en moesten ze kijken uit hoeveel letters dit woord bestaat. Daarna moest het woord letter voor letter door cirkels gesprongen worden. Na het springen werd het woord op het schoolplein geschreven. De kinderen waren erg enthousiast en ze hebben goed hun best gedaan!

===

29 augustus 2019:

uil

     

Na de hele lange zomervakantie is het leuk om weer lekker aan de gang te gaan.zon

We zijn benieuwd naar jullie vakantie verhalen en avonturen.

Wat gaan we allemaal doen,

We gaan heel veel leren zoals de hoofdletters schrijven,hoofdletters

rekenen zonder onze vingers, spellen van lastige woordjes en……. schrijven in een echt schrift!tijger rekenen

 

 

We gaan ook veel plezier maken, bijvoorbeeld met juf Tamara op dinsdag in de mmuziekuziekles

en met juf Vera gaan we knutselen.knutselen

 

 

 

 

Wisten jullie dat juf Tamara het heel leuk vindt om met jullie aan de slag te gaan?

Wisten jullie dat juf Vera heel graag plaagt?

Hou deze website in de gaten. De juffen zetten er vaak verhaaltjes over de klas op en wat we aan het leren zijn.

De kinderen van groep vier schrijven af en toe ook een verhaaltje.

 

Juf Tamara & juf Vera