Home   Groep 4

Groep 4

Welkom in groep 4!

 

uil

Na de hele lange zomervakantie is het leuk om weer lekker aan de gang te gaan.zon

We zijn benieuwd naar jullie vakantie verhalen en avonturen.

Wat gaan we allemaal doen,

 

 

 

Rekenen:

In groep drie hebben de kinderen getallen leren splitsen tot en met tien met hulp van de verliefde harten. Welke getallen maken samen 10.

Hier gaan we in groep vier verder mee. We zijn nu bezig met het uitbreiden van de sommen tot en met 20. De bedoeling is dat uw kind dit straks helemaal geautomatiseerd heeft. De logica van de verliefde harten (6+4) koppelen aan grotere getallen (16+4). Voor kinderen zijn de plus sommen vaak makkelijker dan de min sommen. Heel belangrijk is dat uw kind goed de plek van de tientallen weet. (0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100, maar óók 100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0)

Spelling

We werken met de spellingmethode staal. In deze methode combineren we een spelling categorie met een beweging. We starten dit jaar met categorie 1 het hakwoord en eindigen met categorie 12, het achtervoegsel.

Uw kind kan u in de loop van het schooljaar alle gebaren leren die bij deze categorieën horen.

Lezen

In groep drie heeft uw kind leren lezen. Sommige kinderen vinden dit nog best moeilijk en deze kinderen gaan we extra helpen. Het is heel belangrijk dat uw kind goed kan lezen, maar ook dat uw kind begrijpt wat het leest.

We gaan de hoofdletters leren schrijven.

hoofdletters

Ons Daltondoel deze periode is zelfstandigheid.

Hiermee geven we de kinderen eigenaarschap over hun eigen leerproces. Wat moet ik nog leren, wat heb ik daarbij nodig en waar kan ik dat het beste doen. Natuurlijk worden de kinderen hierin begeleid en geholpen.

En natuurlijk gaan we ook heel veel plezier maken!

Tot snel.

Juf Tamara en juf Vera

 

 

 

 

              V A K A N T I E

juf Tamara en juf Vera wensen jullie een hele fijne vakantie.

 

 

===

Na lekker uitgerust te zijn in het hemelvaart weekend, starten voor groep 4 op 1 juni alweer de eind cito’s. Spelling en rekenen doen we in twee delen op de computer. Begrijpend lezen gaat gewoon nog op papier. We hebben alle vertrouwen in onze leerlingen.

Tenslotte; “niet ieder kind hoeft een kampioen te zijn. Als er maar wel een persoonlijk record wordt verbroken! ”

Op 25 mei hadden we een sportdag. Wat hadden we geluk met het mooie weer en wat was het weer perfect geregeld door AV Pijnenburg. De kinderen moesten rennen,springen,gooien en kruipen. Ze waren dan ook best moe.

Na de meivakantie gaan we er nog even hard tegenaan. De kinderen kunnen dat. Ze helpen elkaar. Sommige kinderen vinden de keersommen nog heel moeilijk en zij krijgen dan hulp van iemand die het al goed kan. Zo doen we dat met spelling, maar ook met de creatieve vakken. Elk kind heeft tenslotte zijn of haar eigen talent.

======================================

We gaan naar Duinrell. Wat hebben we mooi weer.

====================================

We hebben leesbingo gespeeld. De kinderen moesten lezen op allemaal verschillende plekken om bingo te halen. In de geparkeerde auto, in bed, op de grond, buiten en nog veel meer. Wanneer de kinderen thuis gelezen hadden moesten ze hier een foto van meenemen als bewijs. De hele klas hing al snel vol van alle kinderen die bingo hadden!

Hier vindt u de groepsinformatie van dit schooljaar.

Helaas slaat het coronavirus ook op De Driesprong toe, in groep 4 en 5. Beide klassen moeten in quarantaine en er wordt thuisonderwijs gegeven. Een week later gaan alle basisscholen dicht.

Hierdoor gaat helaas het kerstontbijt en de kerstviering voor de kinderen in de groep niet door.

De juffen zijn echter supertrots op de kinderen van groep 4. Omschakelen van onderwijs op school naar onderwijs thuis. Zij hebben dit maar weer even gedaan. De juffen hebben  enthousiaste kinderen gezien in de meet, die goed meededen en hard gewerkt hebben. Natuurlijk zal het niet bij iedereen even goed gegaan zijn, maar we kunnen met zijn allen trots op ze zijn.

De juffen wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie met hele gezellige kerstdagen en al het goede voor het jaar 2022. Blijf gezond en geniet.

===

3 december:
Het Sinterklaasfeest is in school losgebarsten. De twee pieten zaten al vroeg in het klimrek en in de ochtend hielpen ze Sinterklaas in het speellokaal.

  

Er is een gezellige sfeer in school!

==

Sinterklaas is in het land en dat betekent veel verrassingen.

Als we heerlijk buiten een loopspel doen in het thema van Sinterklaas, komen er onverwachts pieten langs. Zij helpen de kinderen met de 18 opdrachten zoeken en beantwoorden. Elk antwoord leverde een letter op en die letters samen vormden een zin.

Het was een mooie afsluiting van de dag.

==

In het kader van talentontwikkeling krijgen de kinderen dit jaar in blokken van 10 weken muzieklessen en lessen drama en handvaardigheid aangeboden, verzorgd door vakdocenten. Het eerste blok met muziekles is voor de herfstvakantie afgesloten en daarna  krijgen de kinderen op dinsdag theaterlessen van een vakdocent.

De kinderen genieten zichtbaar van deze lessen,

==

Eind oktober gaan we naar de boerderij van boer Jan. Alle kinderen hebben hun laarzen aan, zodat we lekker kunnen rondlopen op de boerderij.

We krijgen uitleg over de koeien, het land en het leven op de boerderij. De kinderen mogen de kalfjes knuffelen, koeien melken, de stal vegen en nog veel meer. Het is een fantastisch uitje!

==

Vlak voor de herfstvakantie wordt de kinderboekenweek afgesloten. Wij doen dit samen met de kinderen van groep 7, lekker samen lezen.

==

Op 1 oktober hebben we schoolfeestdag. Samen met de kinderen en de Klankenkaravaan maken we er een wereldse dag van. Wij vertegenwoordigen Brazilië op deze werelddag. Hoogtepunt is een spetterende show op het schoolplein in de middag voor alle ouders. Gelukkig zijn de weergoden ons goed gezind en kan de show doorgaan op het plein. We hebben genoten.

==

uil

     

Na de hele lange zomervakantie is het leuk om weer lekker aan de gang te gaan.zon

We zijn benieuwd naar jullie vakantie verhalen en avonturen.

Wat gaan we allemaal doen,

Rekenen:

In groep drie hebben de kinderen getallen leren splitsen tot en met tien met hulp van de verliefde harten. Welke getallen maken samen 10.

Hier gaan we in groep vier verder mee. We zijn nu bezig met het uitbreiden van de sommen tot en met 20. De bedoeling is dat uw kind dit straks helemaal geautomatiseerd heeft. De logica van de verliefde harten (6+4) koppelen aan grotere getallen (16+4). Voor kinderen zijn de plus sommen vaak makkelijker dan de min sommen. Heel belangrijk is dat uw kind goed de plek van de tientallen weet. (0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100, maar óók 100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0)

Spelling

De kinderen gaan woorden aanleren v met de v (vlag) en f (fluit) s (som) z (zon) en de sch (schat) en schr (schrift).

Elk jaar blijkt weer dat deze categorieën heel moeilijk te leren zijn en dat de fouten heel hardnekkig zijn.

Lezen

In groep drie heeft uw kind leren lezen. Sommige kinderen vinden dit nog best moeilijk en deze kinderen gaan we extra helpen. Het is heel belangrijk dat uw kind goed kan lezen, maar ook dat uw kind begrijpt wat het leest.

We gaan de hoofdletters leren schrijven.hoofdletters

Ons Daltondoel deze periode is zelfstandigheid.

Hiermee geven we de kinderen eigenaarschap over hun eigen leerproces. Wat moet ik nog leren, wat heb ik daarbij nodig en waar kan ik dat het beste doen. Natuurlijk worden de kinderen hierin begeleid en geholpen.

We gaan ook veel plezier maken, bijvoorbeeld met juf Tamara op dinsdag en met juf Vera op de andere dagen.

Wisten jullie dat juf Tamara het heel leuk vindt om met jullie aan de slag te gaan?

Wisten jullie dat juf Vera heel graag plaagt?

Hou deze website in de gaten. De juffen zetten er vaak verhaaltjes over de klas op en wat we aan het leren zijn.

De kinderen van groep vier schrijven af en toe ook een verhaaltje.

Juf Tamara & juf Vera