R.K. DALTONSCHOOL DE DRIESPRONG

HISTORIE

Op deze pagina treft u heel veel foto's aan van de Theresiaschool, de KBS en RK Daltonschool De Driesprong. De meeste foto's komen uit het archief van Henk Krops, waarvoor dank!

Hieronder een citaat uit de Soester Courant van 29 november 1957.


SOESTER COURANT vrijdag 29-11- 1957 OPENING SINT THERESIASCHOOL
==========================================================================
“Gisteren is in aanwezigheid van vele belangstellenden de nieuwe St.Theresiaschool aan de Beetzlaan geopend…..
De voorzitter van het schoolbestuur, pastoor mgr. Smit, deelde mede, dat er in de archieven een brief te vinden is, gedateerd 23 maart 1950, waarin het kerk-schoolbestuur aan de overste van de zusters O.L.Vrouw te Amersfoort vroeg om bij eventuele stichting van een nieuwe school in Soestdijk de leiding daarvan op zich te willen nemen. Dit was toen nog slechts een veiligheidsmaatregel, want het stond niet vast, dat deze school een meisjesschool zou worden.Er was geen huiver voor co-educatie en er bestond geen discriminatie tegen deze vorm van onderwijs, want de school is een voortzetting van het familieleven.
De kwestie was dat deze nieuwe school in de nabijheid van de Mariaschool gevestigd zou worden en dat men dan twee gemengde z.g. volksscholen te dicht bij elkaar had. Daarom werd deze nieuwe school een meisjesschool.
Of voor katholiek Soest een opleidingsschool nodig was, was destijds een open vraag, maar het is bewezen op de Mariaschool, dat een zesklassige lagere school met normale bezetting de stichting van een opleidingsschool aanvechtbaar maakt….”
“Deze school voldoet aan alle moderne eisen.
In alle klassen is er van twee zijden belichting en er is een schoolzaal voor projectie- en schoolradio-onderwijs.
Er zijn kamers gemaakt voor schoolarts en schoolhoofd….. Hopelijk zullen de volgende scholen even royaal worden opgezet als deze. Het nageslacht zal ons daarvoor prijzen.
Een moderne school voor 240 kinderen moet eigenlijk de bouw zijn van 60 huiskamers”??
“Dank aan de overste en de eerwaarde zusters uit Amersfoort en tenslotte de heer Nijhuis, het hoofd van de Mariaschool.
Wat hij voor en tijdens de stichting van deze school heeft gedaan, is niet te beschrijven.
Hij heeft de vertrekkende meisjes-leerlingen nagewuifd, maar met weemoed in het hart.”
Pastoot Smit bood zuster Augustina, het hoofd van de St.Theresiaschool (1957-1962), het geschenk van de parochie aan, een complete schoolradio.
Hierna sprak de pastoor over de taak van de school:
“Het is de opdracht van God kinderen voor Hem op te voeden, niet alleen als nuttige leden van de maatschappij en als goede Nederlanders, maar in de eerste plaats als goede christenen”
“Moge Gods rijke zegen de meisjes van deze school doen opgroeien tot vrouwen, die het vaderland tot eer en de kerk tot heil zijn”.
De heer Lindeman – inspecteur van het onderwijs – noemde het een fraai schoolgebouw, dat zeer functioneel gebouwd is. … Het is nodig niet alleen de kinderen te onderwijzen, maar ze ook te vormen.
Leren en opvoeden zijn een…Als de gezinssituatie goed is, dan kan deze zo overslaan op een pedagogische situatie.
In de school is de eerste opdracht het verrijken van de kennis, maar de leersituatie is bijzonder geeigend om over te gaan in een opvoedingssituatie…….

HOME