R.K. DALTONSCHOOL DE DRIESPRONG

De nieuwbouw van RK Daltonschool De Driesprong

Allereerst de afbraak van de oude school, tijdens de afbraak en de nieuwbouw waren achter 'de Pil' aan de Koninginnelaan verschillende noodgebouwen neergezet. De leerlingen hadden de tijd van hun leven! Spelen in het zwarte zand (vaak modder), rennen door de struiken en verstoppertje spelen. Vaak tot grote wanhoop van ouders en schoonmakers.

In juni 2004 was het dan zover en kon begonnen worden met de bouw van de nieuwe school.

Tijdens deze periode zijn veel foto's gemaakt!

april 2004
afbraak oude school
juni 2004
de bouw van de school
de Eerste Steenlegging
met veel toeschouwers
het noodgebouw
achter 'de Pil'

PIJL terug naar historie