Home   Identiteit

Identiteit

RK Daltonschool De Driesprong is een Rooms Katholieke school met een oecumenisch karakter. Op onze school bestaan verschillende geloofsovertuigingen. In een sfeer van openheid, waardering, respect en eerbied voor elkaar wil het team alle kinderen tot hun recht laten komen.

In ons schoolplan staat: Wij willen binnen onze school komen tot een duidelijke vormgeving van onze katholieke identiteit.
Hoe doen we dat? Kort gezegd door een methode, 10 kernwoorden, een kruisbeeldje, 9 klassenkaarsen, vieringen, ’n Paaskaars en het samenspel hiermee tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

Aan de hand van de methode Hemel en Aarde wordt in alle groepen catecheseles gegeven.
Daarnaast staan de 10 kernwoorden van de school dagelijks centraal in alle groepen:

 •  Jezelf zijn
 •  Samen
 •  Eerlijkheid
 •  Respect
 •  Plezier
 •  Leren
 •  Groeien
 •  Veiligheid
 •  Vrijheid
 •  Vertrouwen: Geloven in elkaar en in de toekomst

De school houdt jaarlijks vieringen voor kinderen, hun ouders en de leerkrachten:

 1.  Bij de start van een nieuw schooljaar (openingsviering)
 2.  Met Kerstmis (Kerstviering)
 3.  Met Pasen (Witte Donderdagviering)

Aan het begin van een schooljaar staat tijdens de openingsviering de Paaskaars centraal. Deze kaars is door de Mariakerk geschonken aan de school naar aanleiding van de opening van het nieuwe schoolgebouw in januari 2005.
De Paaskaars heeft nu een fraaie plek gekregen in de centrale hal van de school.
De kaars brandt ook tijdens de andere vieringen en speciaal op 2 november met Allerzielen.
Met het licht van de Paaskaars worden bij de vieringen de 9 klassenkaarsen aangestoken.

Iedere groep heeft een eigen klassenkaars met het schoollogo en de tekst ‘Wij denken aan….’.
Deze kaars wordt aangestoken als een kind of leerkracht even aan iemand of aan iets speciaal wil denken. Dat kan zijn bij een geboorte, bij ziekte, een bruiloft, een sterfgeval. Tijdens de openingsviering staan de kaarsen bijvoorbeeld centraal om samen te denken aan het nieuwe schooljaar; dat we hopen er samen een mooi, gelukkig en leerzaam jaar van te kunnen maken.
Of tijdens de Kerstviering, waarin we terugdenken aan de tijd, dat Jezus geboren werd.

In iedere ruimte hangt een door de school zelf ontworpen kruisbeeldje. Daarnaast hangen in de school op voor iedereen zichtbare plekken posters met daarop de 10 kernwoorden van De Driesprong en staat in ieder lokaal de klassenkaars in een groot, glazen windlicht.

Op deze wijze proberen wij onze identiteit uit te dragen.

De tekst van het volgende lied zegt ook veel over De Driesprong. Dit lied stond ook centraal bij de openingsviering van het nieuwe gebouw in januari 2005.

Lied De school van Jezus

Refrein:
De school van Jezus, waar is die voor?
Daar leer je verder kijken, daar leer je door.
Daar leer je andere dingen dan normaal.
Daar leer je meer dan rekenen en taal.

Als je daar rekent, dan werk je niet met cijfers,
Je werkt met mensen, die zijn belangrijk daar.
Dus wat er telt, is met mensen rekening houden;
Je rekent anders, je rekent op elkaar! Refrein

Als je daar taal doet, dan werk je niet met letters,
’t zijn niet de woorden waar ’t allemaal om gaat;
’t is wat je waarmaakt van al die mooie woorden.
Als je daar taal doet, dan is je woord een daad! Refrein.