Home   Schoolgids

Schoolgids

WAAROM EEN SCHOOLGIDS?

In deze schoolgids kunt u allerhande informatie vinden over onze school en onze manier van werken. Wellicht bent u momenteel op zoek naar een geschikte school voor uw kind en kunt u met deze gids bepalen of onze school het beste bij uw kind past. Voor ouders van kinderen die bij ons op school zitten is dit een praktisch naslagwerk.
Via onze schoolgids geven wij u informatie over de gang van zaken op onze school.
U vindt in deze gids een samenvatting van onze visie, onze doelstellingen en onze manier van werken. Ons streven is om de kinderen een goede en fijne basisschoolperiode te bieden.
Als leerkrachten weten wij ons daarbij gesteund door vele ouders die ons daarbij helpen.

De directie en het team van De Driesprong begrijpen dat u – in deze levensfase van uw kind – voor een belangrijke beslissing staat en niet over één nacht ijs gaat. En terecht!
U vertrouwt de zorg van uw kind gemiddeld gedurende acht jaar toe aan verschillende juffen en meesters, u hoopt op een veilig speel- en leerklimaat voor uw kind en u wilt daarom zo zorgvuldig mogelijk tot een keuze komen.

Ouders die voor het eerst met onze school kennismaken zullen, na het lezen van deze gids, een idee hebben over het functioneren van onze school. Om ons en de school beter te leren kennen, kunt u een afspraak met ons maken. U kunt dan in de school rondkijken en mondeling meer informatie krijgen. U bent van harte welkom.

De schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 vindt u hier.

Het bevoegd gezag van onze school stelt deze schoolgids vast, de Medezeggenschapsraad beoordeelt eveneens deze gids.

De schoolgids sluit aan bij het schoolplan. Hierin hebben wij voor een periode van vier jaar (2019-2023) uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven.

Wat staat er in deze schoolgids?

U zult er informatie vinden over :
• De zorg voor de kinderen.
• De opzet van het onderwijs.
• De praktijk van de school.
• Doelen die worden nagestreefd.
• De activiteiten die daartoe worden ondernomen.
• Het verwachtingspatroon van de ouders / verzorgers t.a.v. de school.
• Mogelijkheden om met de school in gesprek te komen over schoolzaken.