Home   Schoolgids   SCHETS VAN DE SCHOOL

SCHETS VAN DE SCHOOL

EEN SCHETS VAN DE SCHOOL

1.1 NAAM VAN DE SCHOOL
RK Daltonschool De Driesprong
Sint Theresiastraat 16
3762 CZ Soest

telefoon: 035-5885914
e-mailadres: algemeen@driesprong-soest.nl
website: www.driesprong-soest.nl

1.2 DIRECTIE EN TEAM
De directie wordt gevormd door:
Marcel Damoiseaux, directeur
Stella ter Horst – van Alem, adjunct-directeur
Er zijn binnen onze school 22 medewerkers werkzaam.
Voor de samenstelling van het team verwijzen wij u naar deze website .De Driesprong is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest – Soesterberg, kortweg SKOSS genoemd. Het schoolbestuur (het bevoegd gezag) heeft naast
De Driesprong nog vijf andere katholieke scholen onder zijn beheer, vier in Soest en een in Soesterberg. De dagelijkse leiding van de SKOSS is in handen van algemeen directeur dhr. G. Rolsma. Voor meer informatie zie www.skoss.nl

1.3 SITUERING VAN DE SCHOOL
De school ligt in de wijk Soestdijk. In februari 2005 hebben wij een nieuw gebouw betrokken, op de plek van de voormalige St. Theresiaschool. Veel kinderen van onze school wonen in de wijk.

1.4 SCHOOLGROOTTE
De school start elk schooljaar met ongeveer 235 kinderen. Door de instroom van vierjarigen gedurende het schooljaar groeit dit aan tot ca 255 kinderen. Het leerlingenaantal is al vele jaren stabiel. De groepen tellen gemiddeld 30 leerlingen.