Home   Verklaring medicijngebruik

Verklaring medicijngebruik

Beste ouders/verzorgers,

Gebruikt uw kind medicijnen die overdag (onder schooltijd) ingenomen moeten worden? Vult u dan het formulier “verklaring medicijngebruik” in en geef het aan de leerkracht van uw kind.