Home   Verzoek buitengewoon verlof

Verzoek buitengewoon verlof

Voor onze school geldt de leerplichtwet. Dat betekent dat leerlingen vanaf 5 jaar volledig leerplichtig zijn en de school niet meer mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen.

U dient dit schriftelijk en enkele dagen van te voren te doen middels het  formulier Aanvraag vakantie / buitengewoon verlof. U kunt het formulier ook downloaden door hier te klikken. Het formulier is ook verkrijgbaar op school.

Verlof kan worden toegestaan:
•    wanneer een gezin door het werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de                 vastgestelde schoolvakantie;
•    bij een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familie;
•    voor dokters- of tandartsbezoek;
•    in geval van een medische of sociale indicatie.
Voor een uitgebreide toelichting voor extra verlof verwijzen wij u naar de folder van de leerplichtambtenaren van de regio Eemland.
In geval van ongeoorloofd verzuim nemen wij contact op met leerplicht ambtenaar van de gemeente Soest.