Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

De procedure van aanmelden en inschrijven

Wat fijn dat u overweegt om uw kind aan te melden voor De Driesprong!
Dan gaan we graag kijken of we plek hebben op onze school. Onze administratie of de directie kan u hierbij verder helpen. Zij zijn te bereiken per telefoon 035-5885914 of per mail (algemeen@driesprong-soest.nl).

Rondleiding

Indien er voor uw kind plek is op onze school is het mogelijk om een rondleiding te plannen. Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de schoolkeuze. Wij laten u graag vol trots onze school zien. U kunt zich aanmelden voor een rondleiding via administratie@driesprong-soest.nl of telefonisch (035-5885914).

Aanmelding

U kunt uw kind vervolgens aanmelden op onze school met een aanmeldformulier. U krijgt een schriftelijke bevestiging van aanmelding.

Mijn kind is tussen 0 en 3 jaar oud en ik wil een vooraanmelding maken

U kunt uw kind inschrijven voor de basisschool als het 3 jaar is. Dit is wettelijk vastgelegd. Heeft u via de aanmeldlijst aangegeven interesse te hebben, dan nemen we in de maand dat uw kind 3 jaar wordt contact met u op. U geeft dan aan of u de aanmelding wilt omzetten in een inschrijving en of er plek voor uw kind is. Het is de bedoeling dat u uw kind maar op één basisschool inschrijft.

Het is voor ons prettig om te weten of uw kind ook definitief komt, zodat we hier bij de voorbereiding en samenstelling van onze groepen rekening mee kunnen houden. Geeft u met 3 jaar aan dat uw kind ingeschreven kan worden, dan rekenen we ook op zijn of haar komst. 

Mijn kind zit op een basisschool

Ook voor het aanmelden van een kind(eren) in een hogere groep, bekijken we graag de mogelijkheden met u. In het overzicht kunt u zien of er nog plek is binnen de gewenste groep. Indien er plek is, nemen we altijd contact op met de huidige school van uw kind. Hierbij wordt ook de mate van ondersteuning die het kind nodig heeft meegenomen in de afweging of dit past binnen de groep waar het kind zou komen. Dit alles doen wij om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat het verdient.
Bij plaatsing plannen we bij voorkeur een moment vooraf om kennis te maken met de groep. Alle scholen in Soest hebben onderling de afspraak, dat er niet vanzelfsprekend  leerlingen van elkaar worden overgenomen op verzoek van ouders. Wanneer een ouder ontevreden is over de huidige school van het kind, adviseren wij hierover eerst contact op te nemen met de betreffende schooldirecteur.

Mogelijkheden voor aanmelding

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de aandacht krijgt die het verdient. Daarom hebben wij ervoor gekozen een maximum leerlingenaantal aan onze groepen te verbinden. Om deze reden moeten we u helaas melden dat wij geen kinderen meer kunnen plaatsen uit onderstaande geboortejaren:

2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021

Inschrijven van broertjes en zusjes

Broertjes en/of zusjes van ingeschreven kinderen krijgen voorrang. Wij verzoeken u zeer dringend om jongere broertjes en zusjes zo snel mogelijk aan te melden voor school. Zoals bekend is hebben we beperkt plaats voor instromende leerlingen. Meldt u uw kind te laat aan, dan kan het zijn dat we géén voorrang kunnen geven en dat kan betekenen dat u uw jongere kind(eren) op een andere school moet aanmelden. U kunt het aanmeldformulier telefonisch of via administratie@driesprong-soest.nl aanvragen.

Intredegesprek

Kort voordat uw kind aan zijn schoolcarrière begint worden u en uw kind uitgenodigd voor een intredegesprek. In dit gesprek wordt ingegaan op zaken die de school vooraf moet weten en vertellen we praktische zaken over de school. Ook is er natuurlijk de gelegenheid om even snel te spieken in de toekomstige klas.

Wendagen

De toekomstige leerkracht van uw kind neemt daarna contact met u op om enkele wenmomenten in te plannen. 

Start

Uw  kind mag bij ons de eerste schooldag na zijn/haar vierde verjaardag beginnen. Kinderen geboren in de maanden juni, juli en augustus beginnen na de zomervakantie.

Wij hopen u en uw kind(eren) in de toekomst te mogen begroeten op De Driesprong.