Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Identiteit

Daltonschool De Driesprong is een Rooms Katholieke school met een oecumenisch karakter. Op onze school bestaan verschillende geloofsovertuigingen. In een sfeer van openheid, waardering, respect en eerbied voor elkaar wil het team alle kinderen tot hun recht laten komen.

Aan de hand van de methode Hemel en Aarde wordt in alle groepen catecheseles gegeven.

De school houdt jaarlijks vieringen voor kinderen, hun ouders en de leerkrachten:

  • Bij de start van een nieuw schooljaar 
  • Met Kerstmis 
  • Met Pasen 

Iedere groep heeft een eigen klassenkaars met het schoollogo en de tekst ‘Wij denken aan….’.
Deze kaars wordt aangestoken als een kind of leerkracht even aan iemand of aan iets speciaal wil denken. Dat kan zijn bij een geboorte, bij ziekte, een bruiloft, een sterfgeval. Tijdens de openingsviering staan de kaarsen bijvoorbeeld centraal om samen te denken aan het nieuwe schooljaar; dat we hopen er samen een mooi, gelukkig en leerzaam jaar van te kunnen maken. Of tijdens de Kerstviering, waarin we terugdenken aan de tijd, dat Jezus geboren werd.