Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid leiden tot aandachtspunten. Samen met het team stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. 

Cyclus

Wij werken cyclisch aan de kwaliteitszorg. De directie en intern begeleider voeren observaties uit in de klas. Leerkrachten, vakcoördinatoren en het ondersteuningsteam leggen toetsresultaten naast elkaar en analyseren deze. Van daaruit wordt er een nieuw groepsplan opgesteld. Deze wordt aan het einde van de gestelde periode geëvalueerd en aan de hand van deze evaluatie ontstaat er een nieuw plan. 

Vakcoördinatoren

Op school werken wij met vakcoördinatoren voor de vakgebieden. Deze coördinatoren overleggen enkele malen per jaar over de voortgang en de resultaten. De bevindingen van deze coördinatoren worden gedeeld met het team. Daarbij stellen ze aandachtspunten op voor de vakgebieden en zorgen zij samen met de intern begeleider voor het monitoren van deze aandachtspunten. 

Schooldoelen

Wij werken met Mijn Schoolplan, onderdeel van Parnassys. Hierin worden de doelen bijgehouden en gemonitord gedurende de schoolplanperiode. Daarin worden de leeropbrengsten verwerkt, zodat dit alles samen een geheel vormt. De schooldoelen staan met regelmaat op de agenda van vergaderingen, zowel intern als met de MR. De startvergadering beginnen we altijd met een terug- en vooruitblik op de schooldoelen.