Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Extra ondersteuning

We kijken naar het best mogelijke onderwijs voor ieder kind. Vanuit ons Daltononderwijs ​differentiëren we ons onderwijs in verschillende niveaus. We werken daarbij met verschillende groepen.

Intensiefgroep

Kinderen die extra uitleg nodig hebben nemen deel aan de intensiefgroep. Zij krijgen de lesstof op een andere manier nogmaals uitgelegd en maken soms andere of minder opgaven.

Basisgroep

De basisgroep neemt deel aan de reguliere instructie en maakt de verwerking tijdens het taakwerk. 

Topgroep

Als blijkt dat een kind bij rekenen, taal en/of spelling meer uitdaging nodig heeft gaan we de reguliere stof compacten en verrijkingsstof aanbieden. We bepalen dit per vak en per periode. Soms maken zij ook andere opgaven. 
Kinderen die extra uitleg nodig hebben nemen deel aan de intensiefgroep. Zij krijgen de lesstof op een andere manier nogmaals uitgelegd en maken soms andere of minder opgaven.

Verrijkingsgroep

Als blijkt dat een leerling bij verschillende vakken kan compacten en naast de verrijkingsstof nog meer uitdaging aankan, komt dit kind in de verrijkingsgroep. Wekelijks worden deze kinderen in verticale groepen begeleid door de HB specialist en krijgen ze projectopdrachten die dan in de klas, onder begeleiding van de eigen leerkracht, uitgevoerd worden.

DHH

Het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) gebruiken wij voor de signalering van begaafdheid, diagnostiek en leerlingbegeleiding. Wanneer het vermoeden bestaat dat een leerling op meerdere terreinen extra uitdaging nodig heeft vindt er een signalering of diagnostisch onderzoek plaats. Afhankelijk van de uitkomst wordt zo nodig door de groepsleerkracht in overleg met de HB specialist en de ouders een plan opgesteld. Het plan geeft o.a. aan op welk(e) gebied(en) de leerling extra en/of aangepaste leerstof en begeleiding krijgt aangeboden.

DaVinci klas

Op stichtingsniveau is er een aantal jaren geleden een hoogbegaafden groep gestart met kinderen die elke woensdagochtend bij elkaar komen. Leerlingen van de diverse SKOSS scholen, die nog meer uitdaging nodig hebben, kunnen hier (een periode) aan deelnemen. We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met de fulltime HB school DaVinci Eemland. We stimuleren in deze groep het hogere orde denken, maar ook is hier extra aandacht voor het ontwikkelen van talenten. De kinderen worden uitgedaagd door ontwerpend en onderzoekend leren.